Voorpagina Voorwoord De Passerel Steunouder, voor een steuntje in de rug Gemeente Epe Ontdek de pleegouder in uzelf Centrum voor Jeugd en Gezin Kom kinderopvang Centrum voor Jeugd en Gezin vervolg Mantelzorgers staan er niet alleen voor Viattence Mode & Co - E-health Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Kom Kinderopvang, ieder kind is uniek
ZORG

& ondersteuning | In de gemeente Epe

Samen Sterk:

Bouwen aan een zorgzame samenleving

Epe is een gemeente om trots op te zijn. Niet alleen omdat het een mooie plek is om te wonen, maar ook omdat we er met elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Ook als gemeente zetten we ons daarvoor in.

ZORG EN ONDERSTEUNING IN DE SAMENLEVING

Om ons heen gebeurt er veel moois. Buren helpen elkaar en vrijwilligers staan altijd klaar om een handje te helpen. Ook zijn er Buurtpunten waar u binnen kunt lopen voor een kopje koffie of om mee te doen aan activiteiten. En wat dacht u van het Formulierenteam? Zij helpen u gratis bij het invullen van formulieren, het bijhouden van uw thuisadministratie en bieden ondersteuning bij het doen van aanvragen. Dit zijn plekken en activiteiten die ervoor zorgen dat we allemaal prettig en zelfstandig in onze gemeente kunnen blijven wonen. Ze zijn er voor iedereen en maken onze gemeente een betere plek om te leven.

Aandacht voor elkaar

Dat doen we samen! Als gemeente hebben wij u daarvoor ook hard nodig. We prijzen ons daarom ook gelukkig dat het in onze kernen en buurtschappen nog vanzelfsprekend is dat je omkijkt naar de ander. Dat je als familie, vriend en buren voor elkaar klaar staat. En dat gaat de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden. Pas wanneer we elkaar blijven helpen en ondersteunen kunnen we als gemeente de zorg en ondersteuning beschikbaar houden voor degene die ├ęcht hulp of ondersteuning nodig heeft.

Maarten Heere

Tot slot

Het is niet altijd even gemakkelijk om hulp te vragen. Het liefst doen we zoveel mogelijk op eigen kracht. Maar vergeet niet dat alle voorzieningen er juist zijn om ingezet te worden en dat alle organisaties klaar staan voor u wanneer u (tijdelijk) wat hulp kunt gebruiken. In deze krant kunt u kennis maken met de laagdrempelige voorzieningen in uw buurt.

Gert van den Berg

Wij nodigen u van harte uit om verder te lezen en ook om deze krant te bewaren, want het kan ons allemaal maar zo overkomen dat we ergens tegenaan lopen en dat het even niet lukt om het zelf te organiseren.

Wethouders Maarten Heere (Economie, Sport & Onderwijs) en Gert van den Berg (Zorg, Welzijn & Cultuur)

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Epe

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: