Voorpagina Voorwoord De Passerel Steunouder, voor een steuntje in de rug Gemeente Epe Ontdek de pleegouder in uzelf Centrum voor Jeugd en Gezin Kom kinderopvang Centrum voor Jeugd en Gezin vervolg Mantelzorgers staan er niet alleen voor Viattence Mode & Co - E-health Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Kom Kinderopvang, ieder kind is uniek
ZORG

& ondersteuning | In de gemeente Epe

Ieder kind

is uniek

Ieder kind is uniek en ieder kind maakt hierdoor een unieke ontwikkeling door. Daar heeft KOM Kinderopvang oog voor. Door de manier waarop we werken; door er voor elkaar te zijn, te communiceren met elkaar en door in te zetten wat nodig is. We werken met een leeftijdsgerichte groepsindeling. Onze groene buitenruimtes en de mooie rustige locaties en een rijke speelleeromgeving ondersteunen in ons leeftijdsgerichte en groene aanbod.

Echte onderzoekers

De natuur speelt een cruciale rol in de gezonde ontwikkeling van kinderen, waarbij de voordelen verder gaan dan alleen frisse lucht en fysieke activiteit. De natuur biedt een rijke leeromgeving die de zintuigen prikkelt en de verbeeldingskracht stimuleert. Door buiten te spelen en de natuur te verkennen, ontwikkelen kinderen niet alleen hun motorische vaardigheden, maar ook hun creativiteit en probleemoplossend vermogen. Kortom, de natuur biedt een onschatbare speel- en leeromgeving die de algehele ontwikkeling en het welzijn van kinderen bevordert. Bij KOM ontdekken we samen met de kinderen het groen. De natuur ingaan, de natuur binnenhalen. Zorgen voor een goede balans tussen rust en ontspanning én bewegen en beleven.

Spelenderwijs blijven leren

Steeds opnieuw wordt duidelijk dat de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 tot 2 jaar cruciaal is voor de rest van het leven. Deze fase staat in het teken van rust, regelmaat, geborgenheid en herkenbaarheid en veel één op één aandacht. In de leeftijd van 2 t/m 4 jaar wordt de omgeving en belevingswereld van het kind groter, er is meer behoefte aan uitdaging en op ontdekking gaan. Het is belangrijk spelenderwijs te blijven leren, waardoor fantasie en de motorische ontwikkeling aandacht krijgen en het kind op die manier spelenderwijs voorbereid wordt op school. Maatwerk en aandacht dus.

Ook in het contact met ouders of verzorgers. Want stukje bij beetje je kind loslaten is soms best lastig en daar ondersteunen we graag bij.

OpvangPlus

Maatwerk bieden we tevens door onze OpvangPlus groep. Een groep geschikt voor kinderen die in hun jonge jaren nét even dat extra steuntje in de rug nodig hebben. Binnen de gemeente is de samenwerking tussen zorg, onderwijs en de gemeente zelf hecht. We werken vanuit dezelfde waarden en normen. Onderwijs, zorg en kinderopvang nabij huis is er zo één. Daarom is het waardevol dat deze groep zich binnen onze gemeente bevindt. Maximaal 5 kinderen in de leeftijd van 2-5 jaar spelen bij ons op een dag onder toeziend oog van een gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Een prikkelarme omgeving en veel rust en ruimte.

De Piramide Methode

Het is belangrijk dat kinderen optimaal gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. KOM maakt gebruik van Piramide als voorschoolse methodiek. De Piramide methode heeft als uitgangspunt om jonge kinderen op een speelse manier optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. De methode sluit aan bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar ook kinderen die voorop lopen in hun ontwikkeling. Piramide past bij onze visie.

Het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat, oftewel aandacht voor de emotionele veiligheid is een basisvoorwaarde. Al onze medewerkers worden geschoold in deze methodiek.

DoenKids

Na schooltijd is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd genoeg te ontdekken. Vanaf dit jaar maken we gebruik van het programma DoenKids om ouders en kinderen vooraf mee te nemen in ons naschoolse activiteitenaanbod en het aanbod tijdens de vakantieweken. En om dit aanbod zo uitdagend mogelijk vorm te geven.

Nieuwsgierig geworden?

KOM gerust een kijkje nemen op locatie of via www.komkinderopvang.nl!


Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: