Voorpagina Voorwoord De Passerel Steunouder, voor een steuntje in de rug Gemeente Epe Ontdek de pleegouder in uzelf Centrum voor Jeugd en Gezin Kom kinderopvang Centrum voor Jeugd en Gezin vervolg Mantelzorgers staan er niet alleen voor Viattence Mode & Co - E-health Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Kom Kinderopvang, ieder kind is uniek

IK HEB HULP NODIG

Hulp, zorg of ondersteuning nodig?

Heb je een hulpvraag of wil je weten waar je hulp kunt krijgen? Bel voor gratis onafhankelijk advies:

MEE Samen
088 633 06 33

Koppel-Swoe
0578 676 676

Maatschappelijk werk

Hulp nodig bij diverse problemen zoals eenzaamheid of stress? Bel Vérian voor maatschappelijk werk:

IK HEB HULP NODIG
VOOR MIJN KIND OF GEZIN

Zorg voor kind, gezin en jongeren

Heb je een hulpvraag over de gezondheid, de opvoeding of het opgroeien van jouzelf of je kind, dan kan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) je verder helpen.

(School)maatschappelijk werk

Ik word gepest en voel mij somber

Jeugdzorg

Mijn kind is heel druk. ADHD?

Consultatiebureau 0-4 jaar

Mijn kind heeft driftbuien

Scheidingsproblematiek

Wij willen scheiden. Hoe gaan we dat regelen?

Wmo-loket

Lukt het je niet om zelf een oplossing te vinden voor je hulpvraag? Bel dan met het Wmo-loket voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, hulpmiddelen of begeleiding:

Gemeente Epe 14 0578 (toets 1)
van 8:00 uur tot 12:30 uur

Dagbesteding en buurtpunten

Ben je op zoek naar een plek waar je mee kunt doen aan verschillende activiteiten en anderen kunt ontmoeten? Kijk dan op www.epe.nl/dagbesteding-­en-buurtpunten

Hulpdiensten

Hulp nodig bij klussen, boodschappen, kleine reparaties of vervoer? Bel de gemeente voor advies over een hulpdienst bij jou in de buurt:

Gemeente Epe 14 0578 (toets 1)
van 8:00 uur tot 12:30 uur

Jongerenwerk

Ik wil leren beter voor mijzelf op te komen

Andere hulpdiensten zijn:

 • Toegangsteam jeugdzorg
 • Opvoedadviesbureau
 • Steunouder
 • VoorleesExpress

Voor meer informatie kijk op: www.cjgepe.nl of bel 0578 720 000

IK HEB HULP BIJ GELD NODIG

Ondersteuning bij een lager inkomen

Kun je moeilijk rondkomen met je geld, dan zijn er speciale regelingen die je misschien kunnen helpen.

Meedoenregeling

130% van de bijstandsnorm per gezinslid €75,- per jaar

Andere mogelijke regelingen zijn:

 • Energietoeslag
 • Collectieve zorgverzekering
 • Voedselbank
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Studietoeslag

Stichting Leergeld / Kindpakket

Voor kinderen van 0-18 jaar
Bijdrage in de kosten van bijv. laptop, sport, kleding, boeken

Schoolfonds per kind

130% van de bijstandsnorm basisonderwijs €100,- per jaar middelbaar onderwijs €250,- per jaar

Werk en inkomen

(Bijstands)uitkering aanvragen bij de gemeente Apeldoorn

Hulp bij geldzorgen

Problemen met betalen van rekeningen? Geldfit.nl geeft gratis advies voor passende hulp


Voor meer informatie kijk op:
www.epe.nl/lager-inkomen of bel met gemeente Epe 14 057