Voorpagina Voorwoord De Passerel Steunouder, voor een steuntje in de rug Gemeente Epe Ontdek de pleegouder in uzelf Centrum voor Jeugd en Gezin Kom kinderopvang Centrum voor Jeugd en Gezin vervolg Mantelzorgers staan er niet alleen voor Viattence Mode & Co - E-health Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Kom Kinderopvang, ieder kind is uniek
ZORG

& ondersteuning | In de gemeente Epe

Pleegouder

ontdek de pleegouder in uzelf

Ieder kind wil graag thuis met het eigen gezin opgroeien. Soms hebben ouders zoveel aan hun hoofd dat ze een helpende hand kunnen gebruiken. Voor die kinderen is thuis wonen tijdelijk of voor een langere tijd niet mogelijk en wordt de hulp ingezet van een pleeggezin.

Het verhaal van pleegouder Paula Doornink

Om te laten zien hoe belangrijk dit is, vertelt Paula Doornink uit Vaassen over haar ervaringen. Paula is al ruim 22 jaar pleegouder. In dit interview doet zij haar verhaal.

Hoe ziet jullie gezinssituatie eruit?

“Wij zijn een samengesteld gezin met vijf zonen: een pleegzoon van 29, drie biologische zonen van 26, 20 en 20 en een pleegzoon van 12.”

Hoe lang zijn jullie al pleegouders?

“Ik ben al 22 jaar pleegouder. Dat heb ik vrijwel onafgebroken gedaan. Alleen tijdens mijn zwangerschap en rondom mijn scheiding heb ik even een korte onderbreking gehad.”

Waarom hebben jullie besloten om pleegouders te worden?

“Ik ben zelf opgegroeid in een instabiele omgeving en woonde niet altijd thuis. De vooroordelen die ik over mijn vader hoorde, raakten me. Ik vind dat kinderen het recht hebben om te zijn op een plek waar hun ouders niet worden veroordeeld. Mijn toenmalige schoonouders hadden ook overwogen om pleegouder te worden, maar zij woonden met vier kinderen in een tussenwoning en hebben er daardoor van afgezien. Toen ik mijn man leerde kennen, was pleegouderschap wel gelijk onderwerp van gesprek. Voor ons allebei was het een logische en natuurlijke stap om pleegouder te worden. Ik zag vanwege mijn eigen jeugd wel op tegen de toelatingsprocedure, maar de ervaring die ik had vanuit mijn eigen jeugd bleek juist mijn kracht te zijn.”

Hoe reageren je kinderen op hun pleegbroertjes / -zusjes?

“We waren al pleegouders voordat onze eerste biologische zoon werd geboren, dus onze jongens weten niet beter dan dat er hier pleegkinderen wonen. Gelukkig gaat het altijd goed samen, al letten we daar zelf ook altijd goed op. We willen immers niet dat onze eigen kinderen ondersneeuwen. Toen we korte tijd even geen vakantieplaatsing hadden, vroeg onze zoon al wanneer er weer iemand kwam, omdat hij het in de vakantie gemist had.”

Zou je anderen adviseren om ook pleegouder te worden?

“Ja, direct! Omdat het voor de ontwikkeling van een kind uitermate belangrijk is dat het binnen een gezin kan opgroeien. Het is voor kinderen uit instellingen zo belangrijk dat ze soms ook even ‘normaal’ in een gezin mee kunnen draaien. Er zijn zoveel kinderen die er baat bij hebben om soms even in een stabiel en veilig gezin te wonen. Al kun je een kind maar iets meegeven waar een kind meteen of op latere leeftijd iets mee kan. Zelfs kleine dingen kunnen voor een kind al een groot verschil maken. Ook voor de matching is het enorm belangrijk dat pleegouders zich aanmelden. Hoe meer pleeggezinnen er zijn, des te groter de kans dat een kind kan worden ondergebracht in een gezin dat echt goed aansluit op de behoeften van het kind.”

Als pleegouder(s) neemt u kinderen in huis die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer bij de ouders kunnen wonen. U biedt het kind een veilige en liefdevolle omgeving waarin hij of zij weer het gewone leven leert ervaren. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. U kunt voltijds pleegouder zijn of deeltijd (een aantal dagen per week of maand). Ook kunt u kiezen voor opvang voor een korte periode of voor een langere tijd. Kijk voor meer informatie op www.pactum.org.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: