Voorpagina Voorwoord De Passerel Steunouder, voor een steuntje in de rug Gemeente Epe Ontdek de pleegouder in uzelf Centrum voor Jeugd en Gezin Kom kinderopvang Centrum voor Jeugd en Gezin vervolg Mantelzorgers staan er niet alleen voor Viattence Mode & Co - E-health Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Kom Kinderopvang, ieder kind is uniek
ZORG

& ondersteuning | In de gemeente Epe

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht voor verschillende hulpvragen. U krijgt ondersteuning voor uw kind(eren), uw gezin en uzelf. Aarzel niet om contact op te nemen met het CJG voor meer informatie of om een afspraak te maken. U kunt het CJG op werkdagen bereiken via telefoonnummer 0578-720 000.

Bij het CJG staan verschillende organisaties klaar om u te helpen. Voor de volgende hulpvragen kunt u terecht bij het CJG:

Steunouder (Koppel-Swoe)

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Steunouders bieden u een steuntje in de rug en wat ruimte en tijd voor uzelf, door een dag(deel) tijdelijk de zorg voor uw kind(eren) over te nemen. Uw kind krijgt wat extra tijd en aandacht en u hebt uw handen vrij om op te pakken wat nodig is. Dat kunnen afspraken met zorg of hulpverlening zijn, maar kan ook zelf even opladen zijn. U hebt als ouder de regie in handen.

Jeugdconsulent (Vérian)

Heeft uw gezin problemen met opvoeden die moeilijk op te lossen zijn? Een jeugdconsulent van Vérian kan u helpen uw vraag duidelijk te krijgen. Samen met u zoekt hij of zij uit welke hulp het beste is voor uw kind of gezin. Als het nodig is, kan de jeugdconsulent u ook naar andere hulporganisaties doorsturen. Een jeugdconsulent kan u ondersteuning bieden en doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Consultatiebureau (Vérian)

Hier kunt u terecht voor kinderen van 0-4 jaar. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige controleren of uw kind goed groeit en zich goed ontwikkelt.

(School) Maatschappelijk Werk (Vérian)

Bent u een ouder of kind met opvoedings- of opgroeiproblemen? Het maatschappelijk werk kan u helpen. Ze ondersteunen ook scholen en kinderopvangorganisaties met vragen over opvoeding.

Opvoed- en Adviesbureau (Vérian)

Als de opvoeding en ontwikkeling van uw kind wat ingewikkelder zijn, kan een (ortho)pedagoog gespecialiseerde hulp bieden..

Jongerenwerk (Koppel-Swoe)

Jongerenwerk biedt jongeren een veilig, betrouwbaar en vast punt. Een punt waar ze een luisterend oor vinden, waar ze hun eigen talenten en interesses ontdekken en zich ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid. Dat doen jongerenwerkers in groepen en in 1-op-1 situaties. Jongerenwerk is actief waar jongeren zijn: op straat, in Huizen van de Buurt tijdens jongerenavonden, op scholen en op social media. Ook organiseert jongerenwerk activiteiten.