Voorpagina Voorwoord Magenta Zorg Samen voor een betere leefomgeving Brijder Jeugd Hulp uit onze eigen omgeving Blijf jezelf fysiek en mentaal uitdagen! Mantelzorg doe je samen Boost NH - E-health Magentazorg en Stichting Sport-Z Team Sportservice Kennemerland - Horizon College Horizon College Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Maatjesproject - De Ambulante Coach Ambulante Coach Stichting Welzijn Bergen

in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Samen voor een betere leefomgeving

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman van de gemeente Bergen spant zich in voor een betere leefomgeving voor onze jeugd. Zijn motto is: ‘Alleen samen kunnen we jongeren helpen.’

Marco Wiesehahn-Vrijman: ‘We zien dat jongeren tussen 12 en 25 jaar steeds vaker worstelen met depressie, eenzaamheid, stress en andere uitdagingen. Daarnaast maken we ons zorgen over het misbruik van alcohol en drugs onder de jeugd.’

‘Het is onze taak om een leefomgeving te creëren waarin jongeren zich goed voelen. We trekken samen op met ouders, scholen, handhaving en lokale ondernemers. Op middelbare scholen hebben we bijvoorbeeld coaches die jongeren met (psychische) problemen helpen. Als we er snel bij zijn, kunnen we erger voorkomen.’

‘Ook kijken we naar mogelijkheden om lessen over persoonlijke ontwikkeling aan het leerprogramma toe te voegen. En we zoeken de samenwerking met lokale ondernemers op. Door leuk, passend werk te doen ontwikkelen jongeren belangrijke vaardigheden en leren ze veel nieuwe mensen kennen.’

‘Jeugdwerkers, jongerencoaches en buurtsportcoaches spelen verder een heel belangrijke rol bij het herkennen van (psychische) problemen bij de jeugd. Ze organiseren activiteiten en stimuleren jongeren het beste uit zichzelf te halen. Zij kunnen bijvoorbeeld doorverwijzen naar Jongerenpunt Check-In (check-in.nl) of naar het Sociaal Team van de gemeente.’

Marco Wiesehahn-Vrijman

Jongerenwerk als verbindende schakel

Uit onderzoeken blijkt dat momenteel de helft van de jongvolwassenen met psychische problemen kampt. Deze groep noemt als belangrijkste stressfactoren vooral de prestatiedruk op school en in hun vrije tijd. In de praktijk zien we dat jongeren al vanaf 12 jaar professionele hulp vragen.

In onze gemeenten vormen jongerenwerkers een verbindende schakel tussen jongeren en de hulpverleners. Zij ondernemen allerlei activiteiten met de jeugd en bieden daarnaast een luisterend oor. Bij concrete zorgen kunnen ouders en jongeren terecht bij het JOS (Jeugdteam op School). Indien nodig verwijzen zij door naar specialistische jeugdhulp.

Boksen bij Jongerencentrum Bergen

Jongerenwerker Maikel Groet:
‘Bij ons Jongerencentrum in Bergen komen jongeren tussen de 8 en 18 jaar om te chillen, gamen, spelletjes te doen of gezellig te kletsen. We organiseren voetbaltoernooien, knutselmiddagen en nog veel meer. Elke woensdag doen we boodschappen en koken en eten we samen. Ons belangrijkste doel? Dat iedereen zich welkom voelt. Bij vragen, over wat dan ook, kunnen jongeren altijd bij ons terecht voor een luisterend oor en advies. Waar nodig begeleiden wij hen naar extra hulp. We hebben korte lijnen met collega’s op de middelbare scholen, kennen veel jongeren en weten wat er op straat gebeurt. Signaleren wij een probleem, dan kunnen we daar snel op inspelen.’

‘We hebben het vooral erg leuk met elkaar. Soms zijn er wel 50 kinderen op een dag. Er is altijd plek voor meer. Dus kom ook langs!’

Meer informatie?

Er zijn 9 jongerencentra in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Altijd wel één in de buurt dus! Kijk op www.jongerenwerkbuch.nl..

Kijk voor het inloopspreekuur in uw gemeente en de bereikbaarheid van het Sociaal Team op de gemeentewebsites.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: