Voorpagina Voorwoord Magenta Zorg Samen voor een betere leefomgeving Brijder Jeugd Hulp uit onze eigen omgeving Blijf jezelf fysiek en mentaal uitdagen! Mantelzorg doe je samen Boost NH - E-health Magentazorg en Stichting Sport-Z Team Sportservice Kennemerland - Horizon College Horizon College Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Maatjesproject - De Ambulante Coach Ambulante Coach Stichting Welzijn Bergen

in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Mantelzorg doe je samen

Antoine Tromp, wethouder in Heiloo, zet zich in voor de zorg binnen de gemeente. Zijn speciale aandacht gaat uit naar inwoners die langdurig voor een naaste zorgen; mantelzorgers.

Antoine Tromp: ‘Tegenwoordig moeten we veel zelf regelen, ook als het om zorg gaat. Door een tekort aan personeel is pro- fessionele zorg niet altijd vanzelfsprekend. Ook huisartsen hebben door bezuinigingen gewoonweg minder tijd voor advies en ondersteuning. Bij ziekte zijn we steeds vaker afhankelijk van onze directe omgeving.’

Mantelzorgers raken regelmatig overbelast door de zware zorgtaken. ‘Mantelzorgers zijn dikwijls uitgeput als hun zieke familielid uiteindelijk verhuist naar een verzorgingstehuis. Ze hebben tijd nodig om op te laden, zowel fysiek als mentaal. Daarom is ‘samen zorgen’ zo belangrijk. Het verdelen van zorgtaken helpt overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Betrek familie of vrienden erbij. Mijn ooms en tantes zorgden bijvoorbeeld om de beurt voor mijn oma. Het mooie was, dat hun onderlinge band er uiteindelijk nog sterker door werd.’

Antoine Tromp 

Mantelzorgers staan niet alleen

Waar nodig bieden welzijnsorganisaties als Trefpunt Heiloo en de gemeente ondersteuning aan mantelzorgers. ‘Als mantelzorger staat u er niet alleen voor. Ons Sociaal Team geeft hulp en advies, en kan u doorverwijzen naar andere instanties.'

'Ook sportverenigingen zetten zich in; bij voetbalvereniging HSV kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld samen met hun dierbare waar zij voor zorgen, meedoen aan allerlei beweegactiviteiten. Even erop uit is heel belangrijk!'

GEEF UW MANTELZORGER EEN
MANTELZORGCOMPLIMENT!

Ontvangt u langdurige zorg of ondersteuning van uw buren, familielid of vrienden? Dan kunt u uw mantelzorger als blijk van waardering verrassen met een VVV-cadeaubon ter waarde van € 100,-. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Het aanvragen van dit compliment voor uw mantelzorger kan op twee manieren. Via de website van de gemeente of door het papieren ‘Aanvraagformulier mantelzorgwaardering’ op te halen bij het gemeentehuis.

'Door met mantelzorgers en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan, kijken we hoe we hen het best kunnen helpen. In onze toekomstvisie richten wij ons o.a. op trainingen en zorgcirkels. Mantelzorgers verdienen onze waardering en ondersteuning.’

Is mantelzorg hetzelfde als vrijwilligerswerk?

Het antwoord is nee. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger kiest er zelf voor om in zijn of haar vrije tijd anderen te helpen. Vrijwilligerswerk doen is altijd je eigen beslissing. Mantelzorgers kiezen er niet voor om voor een dierbare te gaan zorgen. Zij helpen omdat de zorg nodig en onvermijdelijk is.

Mantelzorg heeft een behoorlijke impact op uw leven. Naast mooie momenten, zijn er veel zorgen. Het vraagt tijd, energie en vaak ook geld.

Bij vragen, twijfels of overbelasting helpt het Sociaal Team graag. Zij kunnen ondersteuning bieden, zelfs als u geen mantelzorger bent en wel iemand wil helpen.

Kijk voor het inloopspreekuur in uw gemeente en de bereikbaarheid van het Sociaal Team op de gemeentewebsites.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: