Voorpagina Borne 2023 Voorwoord Kuhlmann Westerhof & de Kok Loes - Sociaal Hus Veilig Thuis Twente - AutoMaatje - Scootmobieldag De buurtbus - Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente Vrijwilligerswerk Aveleijn - E-health Aveleijn Borne Eenzaamheid onder jongeren Carint Reggeland - Wijkracht Borne

DE REGIE ZELF IN HANDEN HOUDEN
LEVENSEINDE EN/OF LEVENSTESTAMENT?

Het kan ook u gebeuren: op een bepaald moment in uw leven kunt u zelf niet meer uw eigen beslissingen nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plotseling gebeuren, bijvoorbeeld als u een ernstigongeluk krijgt. Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Hoe en door wie wordt uw vermogen beheerd?

Als u dat zelf niet meer kunt, moeten er namens u een aantal zaken worden geregeld bijvoorbeeld het betalen van rekeningen en het bijhouden van uw administratie. Als u niet meer thuis kunt wonen, dan moet iemand voor u een nieuw tehuis zoeken en namens u beslissen wat er met uw huis en de inboedel moet gebeuren. Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om beslissingen over uw medische behandeling. In een levenstestament kunt u hiervoor iemand (of meerdere personen) aanwijzen. Een oriënterend gesprek met de notaris is een goede eerste stap om gerust ouder te worden.

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

Een levenstestament is een document (opgesteld bij de notaris) waarin u uw wensen vastlegt voor het geval u tijdens uw leven tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt of wilt nemen. U benoemt in uw volmacht een 'vertrouwenspersoon' (of gevolmachtigde) of meerdere vertrouwenspersonen die uw zaken kunnen regelen. U kunt daarnaast ook een toezichthouder (of meerdere toezichthouders benoemen). Daarnaast kunt u aanwijzingen en specifieke wensen voor deze personen opnemen al dan niet voorzien van bijlagen (zoals overzichten van bankrekeningen en bijvoorbeeld wachtwoorden of codes).

WAT REGELT U IN EEN LEVENSTESTAMENT?

In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen ten aanzien van onder meer uw bankzaken (wie heeft de beschikking over uw bankpas), uw eigen woning (wie mag de woning verkopen en wanneer), het doen van schenkingen of bijvoorbeeld het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen. U bepaalt zelf wat de gevolmachtigde wel of niet mag doen.

VERSCHIL MET EEN 'GEWOON' TESTAMENT?

Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven. Een “gewoon” testament regelt wat er na uw overlijden met uw erfenis dient te gebeuren. U regelt hierin bijvoorbeeld wie uw erfgenamen zijn, wat u aan bepaalde personen of goede doelen bijvoorbeeld wilt nalaten en wie uw nalatenschap afwikkelt. Een “gewoon” testament werkt pas na overlijden.

EUTHANASIEVERKLARING EN LEVENSTESTAMENT

In april dit jaar besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan de euthanasieverklaring en dementie. Omdat artsen niet verplicht zijn een euthanasiewens van iemand te vervullen, is er een risico dat de arts van bijvoorbeeld het verpleeghuis waar iemand is opgenomen de euthanasiewens niet honoreert.

Een euthanasieverklaring kunt u op verschillende manieren vastleggen. U kunt dat direct met uw huisarts of medisch specialist doen. Maar u kunt er ook voor kiezen om via de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) een euthanasieverklaring in te vullen.

Voor mensen die een levenstestament maken is er bovendien de mogelijkheid om de euthanasieverklaring aan het levenstestament vast te maken of in het levenstestament naar de euthanasieverklaring (of een andere medische verklaring (zoals bijvoorbeeld een behandelverbod of een -gebod)) te verwijzen. Zo weet uw vertrouwenspersoon welke wensen u heeft op medisch gebied en kan de vertrouwenspersoon de artsen hierop attenderen als u dat zelf niet meer kunt.

Ondanks de bijzondere juridische status van het levenstestament kunnen patiënten hiermee artsen niet dwingen handelingen te verrichten waarop zij geen recht hebben of die in strijd zijn met de professionele standaard. Altijd geldt dat een arts zich moet houden aan de eisen van het "goed hulpverlenerschap". Dit kan ertoe leiden dat de arts een wilsuiting van de vertrouwenspersoon niet hoeft te volgen als deze niet in het belang is van de patiënt of anderszins niet verenigbaar met de professionele standaard.  

De arts behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid, ook al verschaft een levenstestament een goed zicht op de wensen van een patiënt.

WAT IS HET VOORDEEL VAN EEN LEVENSTESTAMENT?

Door de bewijskracht van de notariële akte, het gegeven dat dit daadwerkelijk de wensen bevat van de volmachtgever en de registratie van het levenstestament in een landelijk register, heeft dit voordelen voor niet alleen artsen maar ook bijvoorbeeld rechters of familieleden van de volmachtgever. De juridische status van schriftelijke verklaringen (niet vastgelegd in een notariële akte) is vaak onduidelijk. De notaris heeft uitgebreid besproken wat de wensen zijn bij wilsonbekwaamheid en getoetst of deze wensen overeenkomen met de daadwerkelijke wil in het levenstestament. Een levenstestament geeft daarmee aan iedereen helderheid en duidelijkheid.

VRAGEN?

Indien u meer informatie wilt omtrent de mogelijkheden van het opmaken van een levenstestament of een testament, dan kunt u bij ons kantoor een afspraak maken. Kijk voormeer informatie op onze website www.kwdk.nl of mail naar: [email protected].
Ik sta u graag te woord.

Nienke Westerhof
notaris bij Kuhlmann, Westerhof & de Kok te Borne

ALS HET GAAT OM VERTROUWEN

Bekenhorst 15 • 7622 CJ Borne • T 074 2661393kwdk.nl