Voorpagina Voorwoord Woonzorg Nederland Ondersteuning bij (beginnende) dementie Bellaar c.s. Carrièreswitch naar de gehandicaptenzorg - Ouderenzorg Stichting Brentano GGZ Inloop - Infopunten in de wijk - Persoonsalarmering MEE - Mantelzorg en Meer Maatschappelijk werk - Individuele begeleiding - Ouderenadviseur Participe Amstelveen De apotheek in uw wijk - Humanitas Thuisadministratie Amstelveense Apotheken Vrijwilligerswerk Jobcoach bij AM match AM Match
in de gemeente Amstelveen

Beste lezer

Voor u ligt de nieuwste Informatiekrant Zorg en Welzijn in de gemeente Amstelveen. In deze editie is er veel aandacht voor inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan de buurman die misschien eenzaam is, of iemand in de buurt die hulp nodig heeft met de boodschappen; omkijken naar elkaar wordt steeds belangrijker in de huidige samenleving.

Want soms lukt het even niet meer. Alledaagse dingen zoals de boodschappen, koken, rekeningen betalen of een abonnement opzeggen kunnen opeens een enorme opgave zijn. En het is dan moeilijk om de stap te zetten en hulp te vragen. Toch is het belangrijk dat u dit doet. Er zijn veel ondersteunende voorzieningen in Amstelveen, en in de wijken zie ik veel saamhorigheid en mooie initiatieven om mensen te helpen.

Een inspirerend voorbeeld is de medicijnbezorger die net even wat meer tijd neemt om een praatje te maken. Om even te vragen hoe het gaat, maar ook om te kijken of iemand meer ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het geheugen.

Geheugenverlies en beginnende dementie is iets waar veel mensen mee te maken krijgen. De cijfers liegen er niet om. Volgens Alzheimer Nederland krijgen ieder uur vijf mensen in Nederland dementie. Het begint meestal met iets kleins.

Signalen die eerst niet worden gezien, of ontkend. Vaak wordt er pas aan de bel getrokken wanneer het overduidelijk is. En als de diagnose eenmaal is gesteld kan dit een enorme schok zijn. Voor de persoon zelf maar natuurlijk ook voor de naasten, die opeens mantelzorger zijn geworden. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat lukt nog wel en wat lukt niet meer?

Het is belangrijk te beseffen dat het leven niet meteen stopt bij beginnend geheugenverlies of een diagnose. Sterker nog, het is essentieel actief te blijven. Uitgaan van wat nog wél kan, hoe moeilijk dat ook kan lijken. In Amstelveen werken we er hard aan een zo dementievriendelijk mogelijke gemeente te zijn. Juist zodat mensen met geheugenverlies kunnen blijven meedoen in onze stad.

Maar het begint bij erkenning en het stellen van de hulpvraag. Ik hoop van harte dat u aan de bel trekt, als u zelf hulp nodig heeft of iemand uit uw omgeving. Er is nog zo veel mogelijk, al dan niet in aangepaste vorm of met wat ondersteuning.

Marijn van Ballegooijen
Wethouder Zorg en Welzijn in Amstelveen

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Amstelveen en Participe.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Februari 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: