Voorpagina Voorwoord Woonzorg Nederland Ondersteuning bij (beginnende) dementie Bellaar c.s. Carrièreswitch naar de gehandicaptenzorg - Ouderenzorg Stichting Brentano GGZ Inloop - Infopunten in de wijk - Persoonsalarmering MEE - Mantelzorg en Meer Maatschappelijk werk - Individuele begeleiding - Ouderenadviseur Participe Amstelveen De apotheek in uw wijk - Humanitas Thuisadministratie Amstelveense Apotheken Vrijwilligerswerk Jobcoach bij AM match AM Match
in de gemeente Amstelveen

Betrokken bij uw welzijn,
de apotheek in uw wijk

De medicijnkoerier wordt soms binnengevraagd voor een babbeltje of om een pot appelmoes open te draaien. Dit kan een teken zijn dat er meer speelt, vooral bij alleenwonende ouderen zonder vangnet, zoals een helpende zoon of dochter. Door die gedachte ontstond bij Kenny van Deventer en Nitika Chouhan van de Amstelveense Apotheken (bestaande uit de apotheken Molenweg, Randwijck en Zonnestein) in Amstelveen-Noord een idee. Namelijk het idee om hun medicijnkoeriers een officiële signaleringsfunctie te geven.

“Het logistieke netwerk ligt er al, je hoeft er niks speciaals voor op te tuigen”, stellen Van Deventer en Chouhan. “De koeriers komen vrijwel wekelijks bij patiënten aan de deur en hebben een heel goed gevoel voor wat er mis kan zijn, dat zit als het ware in hun DNA. Eigenlijk gek dat we daar eerder niks mee hebben gedaan.”

“Als we het allemaal wat gestructureerder aanpakken en de bezorgers meer tijd en middelen geven, kunnen we meer doen aan preventie van bijvoorbeeld eenzaamheid en verkeerd medicijngebruik”, veronderstelden beide eigenaren van de Amstelveense Apotheken. Zij bedachten het project ‘Bezorgd om uw welzijn’, en ze wisten de Gemeente Amstelveen bereid te vinden om dit initiatief te ondersteunen.

“Wij kregen te horen dat wij de eerste Amstelveense apothekers waren die de toenadering zochten van het sociaal domein.”

De middelen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld, stellen de bezorgers in staat (wanneer nodig) langer bij iemand in huis te blijven. En vervolgens het apotheekteam om de casussen te verwijzen naar de juiste instanties. Wanneer nodig wordt een melding gedaan bij de huisarts, thuiszorg of een gemeentelijke instantie. Voor Van Deventer en Chouhan is deze sociale rol volkomen vanzelfsprekend. “Natuurlijk, we hebben het allemaal druk in de zorg, maar dat ontslaat ons nog niet van de verantwoordelijkheid te letten op ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. We hebben elkaar allemaal nodig!”

“Alleen praten over geldzorgen hielp al”

“Alles wordt duurder en bij elke enveloppe die in de bus valt ben ik bang”, vertelde Anne bij de kennismaking met de vrijwilliger die haar zou helpen de administratie op orde te houden. Het had even geduurd voor ze de stap gezet had. Nadat ze van een buurvrouw hoorde hoe blij die was met de hulp die ze kreeg, was ze bij het Financieel Café in de buurt langs gegaan. “Daar kon ik mijn verhaal doen en had ik voor het eerst het gevoel dat ze me begrepen en dat ik me nergens voor hoefde te schamen.”

Dergelijke verhalen horen de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie vaak. Wat de aard en de ernst van de problemen ook is, mensen moeten in de eerste plaats hun verhaal kunnen doen. Luisteren en de tijd nemen, dan ontstaat er ruimte om samen aan oplossingen te werken. De betrokkene houdt de regie en leert al doende stap voor stap de problemen op te lossen. Soms lukt dat in enkele maanden, soms is meer tijd nodig. Bij de afsluiting van het traject is er bijna altijd voldoening. Bij de vrijwilliger maar vooral bij de ander, die met zelfvertrouwen en optimisme meer grip op zijn of haar bestaan heeft gekregen: “Had ik maar eerder contact met Humanitas gehad.”

Meer weten?

Kijk op humanitas.nl/amstelland.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: