Voorpagina Voorwoord Eefke Thuishulp Beweging 3.0 De Koperhorst Dagbehandeling Op de Berg Korian Blijf in balans Aangenaam bij Menno Echte aandacht in de zorg dankzij technologie De Koperhorst - Eefke Thuishulp Het Seminarie - Stichting Present

Beweging 3.0

in de gemeente Amersfoort

“Echte aandacht in de zorg
dankzij technologie”

Slimme hulpmiddelen maken het leven aangenamer. Dat zien we bij ouderen, maar ook bij alle medewerkers in de zorg. Dankzij zorgtechnologie blijft het werkbaar, prettig én persoonlijk. Daar is Marleen Bron (55) heilig van overtuigd. Sinds drie jaar werkt zij als innovatiemanager bij Beweging 3.0. Zij helpt de organisatie bij het gebruik van de juiste hulpmiddelen; van sensoren tot medicijndispensers. En zowel binnen de verpleging en de dagbesteding, als ook in de thuiszorg. In korte tijd zijn al veel stappen gezet. Wat kan zorgtechnologie ons nog meer bieden?

Marleen: “Een stukje procesverbetering, dingen slimmer inrichten en de juiste hulpmiddelen inzetten; daar houd ik van. Met mijn team wil ik het werk voor medewerkers makkelijker maken, zodat iedereen het volhoudt en het ook fijn blijft. Daarnaast zetten we zorgtechnologie in om het leven van bewoners, cliënten en mantelzorgers aangenamer te maken.”

Meer persoonlijk, dankzij technologie

Juist nu Nederland vergrijst, loopt het tekort aan zorgpersoneel op. Met minder mensen meer zorg leveren is een grote uitdaging, weet Marleen. De inzet van zorgtechnologie is daarbij noodzakelijk. “Daar is geen discussie over. Wel probeer je goede keuzes te maken. Want wanneer zet je welk middel in? Hoe pas je iets toe? Daar gaan we heel zorgvuldig mee om.”

Marleen Bron

Het draait niet om de techniek, legt ze uit. “Het gaat om een andere manier van werken. Minder focus op fysieke handelingen, meer persoonlijke aandacht. Dankzij technologie blijft er tijd voor echte aandacht binnen de zorg, waarin we als mensen onvervangbaar zijn.”

Sensoren gebruiken

Een goed voorbeeld van die nieuwe technologie is het gebruik van sensoren. Een toepassing van sensoren zien we terug bij het vernieuwde oproepsysteem, vertelt Marleen. “Voorheen had je een alarmknop om de verzorging op te roepen. Inmiddels kunnen we ruimtes voorzien van sensoren. Die laten ons weten waar een bewoner is, hoe lang iemand daar al is en of er eventueel hulp nodig is.”

“Als samenleving maken we een verandering door die uiteindelijk de zorg kan verbeteren. Het is zeker geen verschraling. Juist omdat we hierdoor tijd behouden om die echte aandacht te blijven bieden”

Ook in bed zijn sensoren bruikbaar, legt ze uit. “Ze registreren beweging. Op afstand ziet de verpleging welke bewoner wakker is en als eerste kan worden gewassen. Je sluit daardoor beter aan op iemands situatie en ritme. Je verstoort bewoners hierdoor minder in hun slaap, dus dat is beter voor de nachtrust en de privacy.”

Beginnen bij de behoefte

“Welke techniek je inzet verschilt per bewoner en situatie en gaat altijd in overleg. Ook met naasten. We doen het alleen waar het nodig wordt geacht. Je begint niet bij de techniek, maar áltijd bij de vraag: welk probleem willen we oplossen?”

Contact via het beeldscherm

Ook in de wijkverpleging zet Beweging 3.0 steeds vaker sensoren in. Zo is er al een medicijndispenser die zelf bijhoudt of iemand de medicatie heeft genomen. “Maar ook bij wondverzorging kunnen we bijvoorbeeld virtuele thuiszorg inzetten; dus zorg via het beeldscherm. Niet altijd is het nodig om aan huis te komen. Een verpleegkundige kan ook even contact opnemen via de tablet en dan een paar vragen stellen. Dan blijft er juist tijd voor fysieke gesprekken en bezoeken waar dat echt nodig is.”

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: