Voorpagina Voorwoord Gemeente Heusden Interview met Machteld Huber - Spinnenwebmodel Maaswaarden Een gezonde generatie Fontys Hogeschool vervolg Een gezonde generatie Helma besloot om de drempel over te stappen Geldzaken op een rij FysioCompany 't Station Hallo jij!

VOORWOORD

Al bijna zeven jaar ben ik wethouder van de gemeente Heusden. wethouder van de gemeente Heusden. Met veel passie zet ik me, samen met het team welzijn, in om ervoor te zorgen dat inwoners, zowel jong als oud gezond en gelukkig kunnen meedoen in Heusden. Dat dit thema mij aan het hart gaat is misschien niet zo gek als voormalig docent lichamelijke opvoeding en partner van een huisarts. Ik ben dan ook trots op de stappen die we gezet hebben. Zoals de lancering van ons Jeugd- & Gezinsteam van Bijeen Heusden en de ondersteuning van de wijk- en welzijnsteams in de kernen. Tel daarbij het hechte verenigingsleven in de kernen. Het maakt dat Heusden een gemeente is waar je uitgenodigd wordt om mee te doen.

De afgelopen jaren hebben we steeds meer de aandacht in onze dienstverlening verlegd van het bieden van zorg bij problemen, naar het (proberen te) voorkomen dat inwoners niet mee kunnen doen in de samenleving. 

De vele verenigingen en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen meehelpen om het leven van mede-inwoners meer betekenis te geven en een beetje mooier te maken. 

Als we elkaar helpen, staan we sterker en kunnen nog meer mensen onbezorgd en gezond oud worden. 

In deze krant nemen we je graag mee in het gedachtegoed van ‘Positieve gezondheid’. Dat betekent dat we samen met jou verder kijken dan alleen lichamelijke klachten. Het gaat om alles wat belangrijk is voor gezondheid, zoals lichamelijk, mentaal, sociaal en emotioneel welzijn. 

Het bieden van een gezonde leefomgeving met handvaten voor een sterke sociale basis is essentieel om elkaar te blijven ontmoeten en regie op je eigen leven te houden. 

Ik wens je veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Peter van Steen
Wethouder gemeente Heusden

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

In opdracht van de gemeente Heusden.

Teksten en redactie
Gemeente Heusden

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE heusden


Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: