Voorpagina Voorwoord Gemeente Heusden Interview met Machteld Huber - Spinnenwebmodel Maaswaarden Een gezonde generatie Fontys Hogeschool vervolg Een gezonde generatie Helma besloot om de drempel over te stappen Geldzaken op een rij FysioCompany 't Station Hallo jij!

Dit geldt niet alleen voor senioren maar ook voor jongeren. De impact van corona op jongeren is nog altijd zichtbaar. Daarom zijn we gestart met Join Us, een initiatief om jongeren die meer contact willen, bij elkaar te brengen. Op dit thema werken we samen met scholen.

We proberen de beschikbare informatie over ondersteuning zo duidelijk mogelijk aan te bieden. Op www.bijeenheusden.nl is de informatie gebundeld. Daarnaast wordt in 2024 het financieel paspoort aangepast. Bij het financieel paspoort is ook een online platform beschikbaar waar het aanbod van ondersteuning samenkomt. Dit heet het voorzieningenregister. Hier kun je de ondersteuning van Bijeen Heusden maar ook van andere maatschappelijke partners makkelijk vinden. 

Gezonde omgeving

Bewegen, ontmoeten, spelen en sporten gebeurt overal in onze gemeente. Het houdt ons gezond en fit, is leerzaam en geeft plezier. Bewegen en ontmoeten wordt nog leuker. De gemeente investeert ruim 1,3 miljoen euro om speeltuinen te veranderen naar beweeg- en ontmoetlocaties. Dit doen we samen met inwoners. Dat betekent dat we in 2033 ruim honderd locaties in de gemeente hebben waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en samen kan bewegen. Denk bijvoorbeeld aan grotere plekken zoals de Speelberg in Vlijmen of het Breeveldpark in Drunen maar ook kleinere plekken in de buurt. Als we in jouw wijk aan de slag gaan dan nodigen we je uit om mee te denken. Meer informatie lees je op
www.heusden.nl/­bewegenontmoeten.

Gezond ouder worden

We worden steeds ouder, maar het doel is om gezond ouder te worden. Dat betekent dat senioren voldoende moeten blijven bewegen en een sociaal netwerk hebben om activiteiten te ondernemen. Valpreventie is een centraal onderwerp bij gezond ouder worden. Jaarlijks vallen veel ouderen. Zij kunnen hierdoor in het ziekenhuis terecht komen, maar ook bang worden om te bewegen. Daarom organiseren we in 2024 vitaliteitsdagen. Op deze dagen is er aandacht voor valpreventie, maar bieden we ook informatie over een gezonde leefstijl en leuke activiteiten in de gemeente.

Gezond ouder worden

Gezond ouder worden gaat over lichamelijke vitaliteit, waar voldoende bewegen, goede voeding en een prikkelende leefomgeving aan bijdragen. Maar ook over vitaal blijven op sociaal en mentaal gebied, met een sociaal netwerk waar je deel van uitmaakt en door activiteiten te ondernemen waardoor je je zinvol voelt.

Gezonde omgeving

Een goede inrichting van de openbare ruimte draagt bij aan gezondheid. Het stimuleert ontmoeting en nodigt uit tot bewegen. Een groene leefomgeving stimuleert wandelen, fietsen en recreëren. Daarnaast beïnvloeden ontspanningsmogelijkheden het welbevinden van mensen op een positieve manier. De inrichting draagt positief bij aan de veiligheid en de beleving daarvan en bewoners raken sterker betrokken bij hun buurt, wat de sociale cohesie versterkt.

Gezonde geest

Als je niet alleen lekker in je vel, maar ook lekker in je hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. Dit begint al bij de eerste 1000 dagen. Een leefomgeving die inzet op ontmoeting draagt hieraan bij.

Gezonde leefstijl

Wie goed voor zichzelf kan zorgen, zit beter in zijn of haar vel. Een omgeving die je uitnodigt tot beweging en ontmoeting is daarbij belangrijk. Blijven bewegen draagt bij aan gezond ouder worden.

Gezonde start

Bij een gezonde start is een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel. Als je opgroeit in een omgeving waarin je je veilig voelt en kansen krijgt, is dit ook positief voor mentale gezondheid en weerbaarheid.

Van zorg naar gezondheid | Samen PositieF Gezond

GEMEENTE Heusden

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: