Voorpagina Voorwoord Tintengroep Join Us - VIP! Assen - Zoo-vaardig Cedin Financiële problemen of zorgen? Sport- en cultuurfonds De Laatste Eer Buurtbemiddeling in de gemeente Assen - Mijn Buurt Assen - STILA Preventiefonds Mijn Buurt Assen Altijd een wijkgebouw dat bij jou past Cliëntondersteuning - Laat jouw stem horen - Cliëntenraad Mantelzorgers - Bierens van Boven Advocaten Vanboeijen - Accolade Zorg Accolade Zorggroep Woonservice Drenthe - DNK Assen CKC Drenthe - Assen Sportstad CKC Drenthe
in de gemeente Assen 

Mantelzorgers staan er niet alleen voor

Vrijwilligerswerk, daar kies je voor. Mantelzorg overkomt je. En dat is een groot verschil. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand die chronisch ziek, beperkt of hulpbehoevend is. Dat kan een partner, ouder, kind of ander familielid zijn, maar ook een vriend of buur. Ze doen dat soms 24 uur per dag en dat kan lichamelijk en emotioneel erg zwaar zijn. Gelukkig hoeven mantelzorgers niet alles alleen te doen. Ze kunnen de zorg delen met vrijwilligers en beroepskrachten.

Aan de bel trekken

Om het als mantelzorger vol te houden, is het nodig om de zorg ook af en toe uit handen te geven. Toch blijkt dat mantelzorgers het vaak moeilijk vinden om hulp te vragen. Ze voelen zich verantwoordelijk en vragen te veel van zichzelf. En trekken vervolgens pas aan de bel als het echt niet meer gaat. “Had ik het maar eerder gedaan”, zeggen ze dan achteraf. Vooral de oudere generatie doet haar werk vaak in stilte, ongezien en zonder hulp. “Dat doe je toch gewoon? Dat hoort er toch bij?”, denken ze. Nederland kent ook jongere mantelzorgers. Veel kinderen nemen daardoor zorgtaken op zich waarvoor ze eigenlijk nog te jong zijn. Juist deze groep doet zelden een beroep op hulpverleners. Het is dan ook moeilijk een beeld te krijgen van hun problemen.

Vrijwilligers en professionals bieden hulp

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers zo nu en dan vervangen. Deze vervangende zorg, respijtzorg genoemd, maakt dat de mantelzorger af en toe tijd voor zichzelf heeft. Om iets leuks te doen of om zelfs even op vakantie te gaan. Maar soms is er meer hulp nodig. Dan zijn er professionele hulpverleners die de mantelzorger kunnen ondersteunen. Praktisch, door te helpen bij het invullen van formulieren of door contacten met andere hulpverleners te onderhouden. Of door informatie en advies te geven. Maar ook emotioneel, door een luisterend oor te bieden. Zorgverleners hebben immers vooral aandacht voor de zieke. Voor mantelzorgers is het prettig dat ze ook hun verhaal kwijt kunnen.

Meer informatie?

Ben jij mantelzorger en kun je wel wat hulp of ondersteuning gebruiken? Dan kun je terecht bij Vaart Welzijn. Neem contact op met Vaart Welzijn via 088-0305160 of via [email protected].

Mediation en juridische bijstand bij conflicten

Of het nu gaat om een conflict met je familie, partner of buren. Voor al deze conflicten is mediation de oplossing, zolang partijen bereid zijn om het gesprek aan te gaan.

Bij een verschil van inzicht heeft iedere partij een eigen verhaal. De manier waarop iemand een bepaalde gebeurtenis ervaart, verschilt van persoon tot persoon. Bij mediation is er ruimte voor je eigen verhaal. De mediator, die onafhankelijk en onpartijdig is, begeleidt de partijen om samen tot een oplossing te komen. Belangrijk is dat het bij mediation gaat om de gebeurtenissen en gevoelens van partijen. Bij procedures gaat het om feiten en omstandigheden, die bewezen kunnen worden en zijn gebeurtenissen en gevoelens van ondergeschikt belang.

Procedures en mogelijkheden

Vaak is een procedure bij de rechtbank na het inzetten van mediation niet nodig. Hierdoor worden veel kosten, tijd en energie bespaard. Mocht procederen wel nodig zijn dan kunt u zich wenden tot een advocaat. Ook in procedures zal geprobeerd worden om tot een oplossing te komen. In het geval van een echtscheiding kan het voorkomen dat er een belangenconflict dreigt tussen ouder en kind. De rechtbank kan in dat geval een bijzondere curator benoemen. Een bijzondere curator behartigt de belangen van de kinderen. Zowel de mediator als de bijzondere curator maakt gebruik van specifieke gesprekstechnieken zodat partijen begrip krijgen voor het verhaal van de ander en weer vertrouwen in elkaar krijgen.

Eveneens op het gebied van het strafrecht kan mediation soms een uitkomst zijn. De officier van justitie en de rechtbank kunnen een mediationtraject starten indien beide partijen daarvoor openstaan. Het verschil met andere rechtszaken is dat een procedure bij de rechter door het aangaan van mediation niet wordt voorkomen. Een rechter zal wel een uitspraak doen in een strafzaak.

Het juiste advies en ondersteuning

Bij Bierens Van Boven advocaten staan wij o.a. cliënten bij op het gebied van mediation, als bijzondere curator en als (strafrecht)advocaat. Bij Bierens Van Boven advocaten zijn o.a. strafrechtadvocaat, Denise de Jong – van de Berkt, bijzondere curator en advocaat Maaike Holthinrichs en mediator en advocaat Jolanda Raatjes werkzaam. Met deze drie disciplines onder één dak kan Bierens Van Boven advocaten u het juiste advies en ondersteuning bieden.

Meer informatie?

Website: www.bierensvanboven.nl
Telefoon: 0592-311001
Email: [email protected]

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: