Voorpagina Voorwoord Tintengroep Join Us - VIP! Assen - Zoo-vaardig Cedin Financiële problemen of zorgen? Sport- en cultuurfonds De Laatste Eer Buurtbemiddeling in de gemeente Assen - Mijn Buurt Assen - STILA Preventiefonds Mijn Buurt Assen Altijd een wijkgebouw dat bij jou past Cliëntondersteuning - Laat jouw stem horen - Cliëntenraad Mantelzorgers - Bierens van Boven Advocaten Vanboeijen - Accolade Zorg Accolade Zorggroep Woonservice Drenthe - DNK Assen CKC Drenthe - Assen Sportstad CKC Drenthe
in de gemeente Assen 

Cor Staal, Rob Kah en Jan Broekema

Assen is een prachtige stad

Daar zijn Jan Broekema, Cor Staal en Rob Kah het over eens. Inwoners van de gemeente Assen kunnen hier met veel plezier wonen, maar het leven gaat niet altijd van een leien dakje. In de gemeente Assen hebben onderwerpen in het sociaal domein de aandacht van twee wethouders. Jan Broekema richt zich op welzijn & zorg en Cor Staal houdt zich bezig met het onderwerp bestaanszekerheid. Samen met Vaart Welzijn zet de gemeente zich in voor een sociaal en veerkrachtig Assen.

Cor Staal: “Ons gezamenlijke toekomstbeeld van de gemeente Assen is een samenleving waarin de inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen en zo zelfredzaam mogelijk zijn. In leefbare wijken, met hulp vanuit de omgeving als het nodig is en een goed bereikbare en laagdrempelige toegang tot ondersteuning in de buurt.” Jan Broekema: “Het dagelijks leven van onze inwoners is de basis. We willen graag dat van daaruit alle ondersteuningsvragen op een goede manier en dichtbij mensen worden opgepakt. We willen er vroeg bij zijn zodat we preventief kunnen werken. Assen wil een gemeente zijn waar iedereen in alle fases van het leven mee moet kunnen doen. In Assen kunnen kinderen veilig en met plezier opgroeien en als je op leeftijd bent dan kun je hier, door goede voorzieningen, ook lang blijven wonen.”

Buurtteams

De gemeente Assen werkt samen met Vaart Welzijn. De buurtteams van Vaart Welzijn spelen een belangrijke rol in de wijken. Bij een buurtteam kan iedereen terecht met vragen over bijvoorbeeld gezondheid, financiën of opgroeien. Directeur van Vaart Welzijn, Rob Kah: “We kijken naar wat er nodig is om jouw vraag op te lossen. Natuurlijk kijken we ook naar wat je zelf kunt doen, dat is vaak meer dan je denkt. Wanneer wij het antwoord niet weten dan is er wel een andere partij die daarbij kan helpen.” Cor Staal vult aan: “Samen maken we Assen. Assen, dat zijn we samen. Als je samenwerkt kun je sneller en makkelijker dingen bereiken.”

Samenwerken

Samenwerken is dan ook de rode draad. Rob Kah: “Om er te kunnen zijn voor zoveel mogelijk inwoners, moeten wij als organisaties goed samenwerken.

En gelukkig weten we elkaar in Assen steeds beter te vinden. Gemeente, maatschappelijke en zeker ook vrijwilligersorganisaties.” Jan Broekema: “Mooi voorbeeld van deze samenwerking is de Sociale Kaart Assen, een website waar we het totale aanbod van ondersteuning in de gemeente in één overzicht zichtbaar maken. Zo versterken we elkaar.“

Met het uitbrengen van deze krant willen we inwoners van Assen een idee geven wat er allemaal mogelijk is in de stad. Dat je weet waar je hulp kunt vinden wanneer je er zelf (even) niet uitkomt. En wat je kunt doen voor een ander, om samen te zorgen voor een fijne stad waarin iedereen kan meedoen. Voor jezelf, jouw buurt en jouw wijk.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Assen en Vaart Welzijn.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

December 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: