Voorpagina Voorwoord Tintengroep Join Us - VIP! Assen - Zoo-vaardig Cedin Financiële problemen of zorgen? Sport- en cultuurfonds De Laatste Eer Buurtbemiddeling in de gemeente Assen - Mijn Buurt Assen - STILA Preventiefonds Mijn Buurt Assen Altijd een wijkgebouw dat bij jou past Cliëntondersteuning - Laat jouw stem horen - Cliëntenraad Mantelzorgers - Bierens van Boven Advocaten Vanboeijen - Accolade Zorg Accolade Zorggroep Woonservice Drenthe - DNK Assen CKC Drenthe - Assen Sportstad CKC Drenthe
in de gemeente Assen 

Buurtbemiddeling in de gemeente Assen

Iedereen maakt weleens minder prettige situaties mee in de buurt. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Dat kan leiden tot onrust, een gevoel van onveiligheid en zelfs invloed op de gezondheid. Als je er zelf niet meer uitkomt, dan kun je buurtbemiddeling inschakelen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een manier om buren weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde bemiddelaars helpen om het contact tussen jou en je buren weer te herstellen. Dat gebeurt op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Natuurlijk hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt de coördinator twee vrijwilligers in.

Alle partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf bij Vaart Welzijn aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis én volledig anoniem voor alle inwoners van de gemeente Assen.

Wil je je aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van de buurtbemiddeling in Assen. Je kunt een e-mail sturen naar [email protected] of bellen met 088-030 51 60.

Marius van Dokkum
©2006 Art Revisited, Tolbert NL

Wil jij buurtbemiddelaar worden?

Het bestaande team van vrijwillige buurtbemiddelaars kan versterking gebruiken. Ongeacht leeftijd, gender of culturele achtergrond nodigen we je uit om bij te dragen aan een plezierige woonomgeving.

Ben je nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact op met de coördinator van de buurtbemiddeling in Assen. Je kunt een e-mail sturen naar [email protected] of bellen met 088-030 51 60.

Buurtbemiddelaars aan het woord:

“Al vier jaar ben ik buurtbemiddelaar, ik handel ongeveer tien zaken per jaar af en het geeft me veel voldoening wanneer ik samen met een collega een eerlijk gesprek kan voeren met mensen die in de knel zitten.”

“De bemiddelingen voeren we altijd met z’n tweeën uit. Ongeacht leeftijd kan iedereen buurtbemiddelaar zijn. De kracht ligt in het feit dat je geen autoriteit vertegenwoordigt, maar je inzet als medebewoner.”

“Om iets terug te doen voor de samenleving zocht ik lange tijd naar geschikt vrijwilligerswerk. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Vaart Welzijn, waar ik samen met andere bemiddelaars veel mensen thuis heb bezocht en naar hun verhalen heb geluisterd.”

“In eerste instantie vond ik het altijd spannend om aan te bellen, gelukkig waren er ervaren bemiddelaars die me op weg hebben geholpen. Ik ben blij dat ik heb doorgezet en nu mensen een luisterend oor kan bieden.”


MIJN BUURT ASSEN

Dagelijks zetten de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn zich in voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen. Dit doen we al ruim 10 jaar onder de vlag ‘Mijn Buurt Assen’. Samen met Assenaren werken we aan mooie, veilige en sterke buurten in Assen.

Bij Mijn Buurt Assen zijn bijna tachtig mensen betrokken. Zo zijn er buurtwerkers, wijk contactpersonen, beheerders en wijkcoördinatoren bezig om met jou mee te denken en jouw wijk continu te verbeteren.

Samen

Van de speeltuin opknappen tot een buurtfeest, samen sporten of een buurtmarkt; samen maken we de buurt! Dit doen we door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van jou als inwoner te stimuleren. Je kunt daarbij denken aan het mooier en leefbaarder maken van jouw wijk. Bijvoorbeeld door voor meer groen of speelmogelijkheden voor kinderen te zorgen. Maar ook bijvoorbeeld activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of je buurtgenoten te ontmoeten zijn mogelijk. Een groene, veilige, gezellige en bruisende buurt. Dát is waar we voor gaan.

Oog voor elkaar

De projecten van Mijn Buurt Assen zijn niet alleen erg leuk, maar zorgen er ook voor dat Assen een fijne plek wordt én blijft. Samen verbeteren we bijvoorbeeld onze woonomgeving en de openbare ruimten.

We versterken bovendien het contact tussen buurtbewoners. Zo krijgen we meer oog voor elkaar, houden we rekening met elkaar en kunnen we eventuele problemen eerder signaleren.

Meer weten?

Op mijnbuurtassen.nl lees je het laatste nieuws uit jouw buurt. Ook zie je in één oogopslag wat er allemaal te doen is en lees je welke buurtinitiatieven er zijn gerealiseerd.

Samen maken we de buurt!

Heb je een goed idee voor de buurt?

Heb je een goed idee waarmee je jouw buurtbewoners kunt helpen? Dan kun je wellicht gebruik maken van het STILA Preventiefonds.

Voor Assenaren met een mooi gezamenlijk initiatief dat gericht is op preventie is het STILA Preventiefonds opgezet. Denk aan jongeren met vragen of wensen, eenzame ouderen, of mensen met een afstand tot de samenleving – het STILA Preventiefonds helpt inwoners van de gemeente Assen bij het realiseren van sociale ideeën.

IEDEREEN TELT MEE

Met het Preventiefonds stimuleren we lokale initiatieven gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Dat is prachtig, want zo helpen we met elkaar voorkomen dat inwoners onnodig afhankelijk worden van professionele hulp.

Meer informatie

Heb je een goed idee waarmee je buurtgenoten kunt helpen? Kijk dan op www.stila-assen.nl en kijk of het Preventiefonds jou kan helpen.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: