Voorpagina Voorwoord Osté Advocaten en Bewindvoering Fietsmaatjes - Het infoplein Centrum voor Wonen en Welzijn Informatiepunt tegen eenzaamheid Wegwijzer Oosterhout Asendo - ZoHealthy Gamen: wanneer is veel té veel? Bibliotheek Theek 5 - mijngezondheid.net Wat je moet weten over een burn-out Prismanet - Rijppaert & Peeters Advocaten Prisma Rijppaert & Peeters Advocaten
in de gemeente Oosterhout

Zorg en gezondheid meer voor elkaar

Voor u ligt de zorgkrant Oosterhout. Zorg, of eigenlijk gezondheid, heeft een steeds belangrijkere rol in het leven van onze inwoners. Of het nu gaat om zorg en ondersteuning voor inwoners die echt niet meer zonder kunnen, de stappen die we als overheid en samenleving nemen om eenzaamheid te voorkomen of de vele vrijwilligersinitiatieven die maken dat onze inwoners met elkaar verbonden worden en zijn.

De houdbaarheid van de zorg, nu en in de toekomst, is een onderwerp waar op vele lokale, regionale en landelijke tafels overleg over plaatsvindt. De invoering van het Integraal Zorg Akkoord(IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord(GALA) hebben als doel om met verschillende instanties (ziekenhuizen, huisartsen, zorginstellingen, welzijnspartners maar ook gemeenten) de handen ineen te slaan om de zorg toekomstbestendig te houden.

Maar het echte werk begint eigenlijk gewoon bij ons. Bij u en mij. Bij de buurvrouw die misschien geen boodschappen meer kan doen, de buurjongen die zich eenzaam voelt of het verzorgingshuis dat dringend op zoek is naar vrijwilligers.

Als we met elkaar voor elkaar de handen uit de mouwen steken krijgen we in Oosterhout meer voor elkaar.

In deze krant vindt u informatie over tal van onderwerpen die met die gezondheid te maken hebben. Die u kunnen helpen om voor uzelf, of voor mensen in uw omgeving de juiste hulp en ondersteuning te vinden. Of misschien leest u wel iets over een voorziening waar u zelf graag een bijdrage aan zou willen leveren. Heeft u andere ideeën om het welzijn en de gezondheid van onze inwoners te bevorderen? Ik hoor graag van u!

Wethouder Clèmens Piena

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91
Met medewerking van de gemeente Oosterhout.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: