Voorpagina Voorwoord Magenta Zorg Samen voor een betere leefomgeving Brijder Jeugd Hulp uit onze eigen omgeving Blijf jezelf fysiek en mentaal uitdagen! Mantelzorg doe je samen Boost NH - E-health Magentazorg en Stichting Sport-Z Team Sportservice Kennemerland - Horizon College Horizon College Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Maatjesproject - De Ambulante Coach Ambulante Coach Stichting Welzijn Bergen

Professionele (interculturele) begeleiding voor kinderen en hun ouders/verzorgers


De Ambulante Coach biedt begeleiding aan kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers. De Ambulante Coach is opgericht vanuit de gedachte dat ”Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige opvoedsituatie.’’ Daarom zetten onze hulpverleners zich met veel toewijding in om samen met het kind en diens netwerk een veilige opvoedsituatie te creëren. Deze zorg kunnen wij leveren in de gecontracteerde regio’s Alkmaar en omgeving en West-Friesland.

Soorten begeleiding

  • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) -  Het hele gezin wordt betrokken. 
  • Opvoedondersteuning - Dit wordt ingezet ter ondersteuning om de opvoedvaardigheden van de opvoeder te vergroten. 
  • 1 op 1 Begeleiding - Individuele begeleiding van jongeren en kinderen, eventueel op school, op de dagbesteding of een andere gewenste locatie.
  • Observaties - Zicht krijgen op een opvoedsituatie en/of opvoedvaardigheden. 
  • Begeleide Omgang - Het inzetten van hulpverleners om de omgang tussen een ouder en kind te begeleiden. 
  • Psycho-educatie - Gesprekken waarin uitleg wordt gegeven over een specifiek onderwerp van bepaald problematiek/psychische stoornis.
  • Boks coaching - Een fysieke begeleidingsmethode waarbij wij samen met de jongere aan de slag gaan en gesprekken combineren met het fysiek (kick-)boksen. 

Aanmelden

Dit kan via de huisarts, gemeente, jeugdbeschermingsinstantie of andere sociaal maatschappelijke instellingen. Ook kunt u uw kind zelf aanmelden. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

  [email protected] 
  06-2711 6213 
  www.de-ambulantecoach.nl