Voorpagina Borne 2023 Voorwoord Kuhlmann Westerhof & de Kok Loes - Sociaal Hus Veilig Thuis Twente - AutoMaatje - Scootmobieldag De buurtbus - Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente Vrijwilligerswerk Aveleijn - E-health Aveleijn Borne Eenzaamheid onder jongeren Carint Reggeland - Wijkracht Borne
in de gemeente Borne

De inwoner centraal

Voor u ligt de Zorgkrant van 2023. Dit is alweer de vijfde editie waar wij als gemeente Borne graag aan hebben meegewerkt. In deze krant leest u meer over ontwikkelingen en initiatieven in Borne, Hertme en Zenderen zodat alle inwoners de ruimte hebben, om naar eigen kunnen en wens, mee te kunnen doen. Het doel: een inclusieve, veilige, gezonde en sociale gemeente zijn en blijven.

Als het over zorg gaat, dan gaat het vaak over geld. In Borne zien wij dit anders. Wij vinden dat als het over zorg gaat, dat het over mensen gaat. Daarom zetten we de inwoners centraal. We kijken naar wat u nodig heeft. Dat is ook de gedachte en werkwijze in het Sociaal Hus, de plek waar alle inwoners welkom zijn met hun (ondersteunings)vragen.

In het Sociaal Hus kunt u de nieuwe, gratis brochure ‘Ontmoeten, sporten en bewegen voor senioren in Borne’ ophalen. In deze Zorgkrant leest u ook meer over de inhoud van die brochure. In deze editie krijgt het thema mobiliteit aandacht. Een belangrijk onderdeel van dit thema is de scootmobieldag.

Een dag die de gemeente voor het eerst in jaren weer organiseert. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn ‘Veilig Thuis Twente’ en ‘zorgwekkend gedrag’.

Naast de onderwerpen in deze Zorgkrant, gebeurt er uiteraard nog veel meer op het gebied van zorg in de gemeente Borne. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Loop dan eens binnen bij het Sociaal Hus (direct links bij binnenkomst in het gemeentehuis) of kijk op www.borne.nl. Ook blijft u welkom in het gemeentehuis en informeren we u wekelijks via het gemeentenieuws in De Week van Borne.

Namens het gemeentebestuur van Borne,
Michael Geerdink, wethouder

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Borne.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: