Voorpagina Voorwoord Woonzorg Nederland Ondersteuning bij (beginnende) dementie Bellaar c.s. Carrièreswitch naar de gehandicaptenzorg - Ouderenzorg Stichting Brentano GGZ Inloop - Infopunten in de wijk - Persoonsalarmering MEE - Mantelzorg en Meer Maatschappelijk werk - Individuele begeleiding - Ouderenadviseur Participe Amstelveen De apotheek in uw wijk - Humanitas Thuisadministratie Amstelveense Apotheken Vrijwilligerswerk Jobcoach bij AM match AM Match
in de gemeente Amstelveen

Maatschappelijk werk helpt je weer op weg

Iedereen heeft wel eens problemen of een moeilijke periode in het leven. Vaak kun je die zelf oplossen, maar soms lijken problemen zo groot, dat je hulp van anderen nodig hebt. Erover praten helpt vaak, maar is niet altijd mogelijk of voldoende. Je kunt dan terecht bij het maatschappelijk werk. Een maatschappelijk werker zoekt samen met jou naar mogelijkheden om je situatie te verbeteren. Daarbij kijken jullie niet alleen naar je problemen maar ook naar je mogelijkheden. Daar is vaak het begin van de oplossing te vinden.

Waar kun je hulp bij krijgen?

De maatschappelijk werkers helpen je bij allerlei onderwerpen zoals relaties en scheiding, eenzaamheid, rouw en verlies, geaardheid, assertiviteit, gezondheid, sociale contacten, spanningsklachten, inkomen, financiën, vragen rond huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties. Er is persoonlijke ondersteuning, maar je kunt ook meedoen aan trainingen in groepsverband zoals Omgaan met Geld, Assertiviteit, Ontspanning in Zicht en Eindelijk goed slapen.

Kosteloos en zonder verwijzing

Alle hulp is kosteloos en je hebt geen verwijzing nodig. Tijdens de aanmelding wordt bekeken of het maatschappelijk werk de beste plek is voor jouw vraag.

Als je vraag niet bij maatschappelijk werk past of een andere organisatie je beter kan helpen, dan wordt samen met jou gekeken waar jij dan terecht kunt.

Meer informatie?

Het maatschappelijk werk wordt in Amstelveen uitgevoerd door Participe Amstelland. Wil je meer weten? Kijk op www.participe-amstelland.nu/maatschappelijkwerk, neem contact op via [email protected] of 020-54 30 440. Je kunt ook binnenlopen bij de Infopunten en inloopspreekuren.


Wat kan een ouderenadviseur
voor u betekenen?

Als u ouder wordt, krijgt u te maken krijgen met nieuwe situaties. Daardoor ontstaan nieuwe vragen. Hoe tevreden bent u met uw leven? Waar wordt u nog (of weer) blij van? Wat vindt u belangrijk in deze levensfase? Zou u iets willen veranderen? En wat is er nodig om dit te realiseren?

De ouderenadviseurs van Participe Amstelland gaan graag met u in gesprek en kijken samen met u naar uw persoonlijke situatie. Wat is er nodig dat het (weer) goed met u gaat? Als u dat fijn vindt kan bij het gesprek ook iemand uit uw omgeving aanwezig zijn.

De ouderenadviseurs geven gratis informatie en advies aan 65-plussers en hun mantelzorgers in Amstelveen. Ze denken met u mee over hoe u zo prettig mogelijk zelfstandig kunt leven en wonen, waarbij u zelf de regie houdt over uw leven. Wanneer u dat wilt, kan de ouderenadviseur, samen met u, contact leggen met personen en/of instanties.

U kunt bij de ouderenadviseurs onder meer voor de volgende onderwerpen terecht:

 • Welzijn: activiteiten, dagbesteding, vrijwilligerswerk.
 • Welbevinden: levensvragen, rouw, eenzaamheid.
 • Wonen: aanpassingen in uw huidige huis, verhuizing naar een aanleunwoning of andere woning en het wonen in een verpleeghuis.
 • Zorg: huishoudelijke hulp, hulp bij persoonlijke verzorging.
 • Voorzieningen: maaltijden, vervoer, persoonsalarmering.

Het Ouderenadvies wordt in opdracht van de gemeente Amstelveen uitgevoerd door Participe Amstelland. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt vrijblijvend contact opnemen met het ouderenadvies via 020- 54 30 440 of [email protected]. Vragen kunnen ook altijd gesteld worden bij de Infopunten van Participe Amstelland.

Krijg weer grip op je leven met individuele begeleiding

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, jezelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heb je daarbij nog kinderen om op te voeden. Soms lukt het niet om dit allemaal op eigen kracht te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt.

Het overkomt meer mensen dan je zou verwachten: het lukt niet of niet meer goed om die dagelijkse dingen te doen of te plannen. Soms zijn er medische of sociale oorzaken waardoor je de dingen niet meer op orde krijgt. Een professional van Participe Amstelland begeleidt je individueel om zo weer grip op je leven te krijgen: het regelen van uw dagelijkse zaken, het organiseren van uw huishouden, het structureren van uw dag en sociale contacten opbouwen en onderhouden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. Bij begeleiding worden taken niet overgenomen, maar je krijgt hulp bij de taken. Het is de bedoeling dat je zo zelfstandig mogelijk blijft of wordt. De begeleiding is bij mensen thuis.

Waarbij kan je hulp krijgen?

Onder individuele begeleiding vallen allerlei zaken uit het dagelijks leven, zoals:

 • hulp bij de administratie en post;
 • hulp bij het boodschappen doen;
 • hulp bij het bedienen van apparaten;
 • hulp bij het innemen van medicatie;
 • hulp bij het vinden van en contact zoeken met organisaties die je nodig hebt;
 • leren omgaan met een beperking;
 • hulp bij het indelen van een dag en het ondernemen van activiteiten;
 • actief blijven en meedoen in de maatschappij;
 • hulp bij het in beweging blijven.

Hoe kun je individuele begeleiding aanvragen?

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse dingen die je nu niet meer zo goed afgaan? Heb je vragen over Individuele Begeleiding of wil je begeleiding van Participe Amstelland aanvragen? Je kan daarvoor contact opnemen met: [email protected] of bel 020-54 30 440. Het Amstelveenloket kan je ook meer informatie geven.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: