Voorpagina Voorwoord ASVZ Humankind Kinderopvang- Thebe Thebe Veilig Thuis - Sociaal Meldpunt Tilburg ContourdeTwern ContourdeTwern Tilburg Toegang Tilburg Wat je moet weten over een burn-out Kayra Zorg - Siza Siza Als je uit elkaar gaat - Stoute Schoenen Amarant - Convivio Thuis Het Laar - Libra Eenzaamheid onder jongeren
in de gemeente Tilburg

Voorwoord

In de gemeente Tilburg zijn allerlei organisaties en instanties te vinden waar je terechtkunt voor hulp. Deze instellingen hebben allemaal één doel voor ogen: het creëren van een veilige, stabiele en fijne woonomgeving voor jong en oud. Zij staan klaar voor alle inwoners van de gemeente. In deze krant staat alle informatie hoe, waar en wie te contacten bij jouw hulpvraag.

Voor iedereen klaarstaan

Voor ouderen die zich eenzaam voelen, voor kinderen en jongeren bij wie het thuis soms lastig is of voor vluchtelingen die op zoek zijn naar een leuke activiteit: bij ContourdeTwern ben je aan het juiste adres. Met een team van 500 professionals en 5000 vrijwilligers staan zij klaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In de 15 wijkcentra in Tilburg staat de verse koffie altijd klaar en ontstaan mooie vriendschappen. Meer informatie is op pagina 9 te vinden.

Ondersteuning waar nodig

Voor vragen over of ondersteuning bij onder andere schoolmaatschappelijk werk, rouwverwerking, de opvoeding of budgetbeheer kun je terecht bij Toegang Tilburg. Je komt eerst in contact met het Contact Centrum en van daaruit word je doorverwezen naar een wijkprofessional of een andere (hulp)organisatie. Dus kom je er financieel even niet uit? Of is er binnen jouw gezin sprake van huiselijk geweld? Schroom niet om contact op te nemen. Samen gaan jullie op zoek naar de juiste vorm van ondersteuning. Op bladzijde 11 lees je hier meer over.

Kunst als medicijn

Verder in deze krant: een interview met de regiodirecteur van de kinderopvang en informatie over de ondersteuning van mantelzorgers. Want voor iemand anders zorgen kan pas wanneer je goed voor jezelf zorgt. Je leest over het Sociaal Meldpunt Tilburg en waar je melding kunt doen wanneer je vermoedens hebt van -of zelf te maken hebt met- huiselijk geweld.

Er is informatie te vinden over revalideren, we gingen in gesprek met Peter, die herstelde van een hersenbloeding en je kunt lezen over hoe kunst als medicijn tegen eenzaamheid wordt ingezet.

Verder lees je in deze krant over verschillende organisaties die je verder kunnen helpen en/of tips kunnen geven als je ondersteuning nodig hebt. Maar ook als je juist zelf iemand wilt helpen.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: