Voorpagina Voorwoord ASVZ Humankind Kinderopvang- Thebe Thebe Veilig Thuis - Sociaal Meldpunt Tilburg ContourdeTwern ContourdeTwern Tilburg Toegang Tilburg Wat je moet weten over een burn-out Kayra Zorg - Siza Siza Als je uit elkaar gaat - Stoute Schoenen Amarant - Convivio Thuis Het Laar - Libra Eenzaamheid onder jongeren
in de gemeente Tilburg

Kinderopvang? Kindontwikkeling!

Partners in opvoeding

Voor een baby is de wereld nog klein en speelt het leven zich vooral thuis af. De kinderopvang is vaak de eerste plek waar een kind in contact komt met andere kinderen. Zij leren het allermeest van elkaar. Daarnaast zijn er de pedagogisch professionals, die zich met hart, hoofd en handen inzetten voor de optimale ontwikkeling van ieder kind.

Je zou denken dat kinderopvang er is om kinderen op te vangen. Dat is maar deels waar. De rol van kinderopvang gaat veel verder. Kwalitatief sterke kinderopvang is een katalysator voor optimale kindontwikkeling en kansengelijkheid. Voor het kind is kinderopvang winst voor het leven. Een kind leert zichzelf kennen, de ander, en stap voor stap ook de rest van de wereld. Kinderopvang is een noodzakelijk goed dat je ieder kind gunt.

Krachtige, bewuste volwassenen

Esther de Koning, regiodirecteur bij Humankind kinderopvang en -ontwikkeling: “De kinderopvang is een mini-maatschappij, waar kinderen het leven kunnen oefenen. Ze leren er samenleven en samenwerken. Hier doen ze hun eerste ervaringen op, die een leven lang mee gaan. Kinderparticipatie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Kinderen die geloven in hun eigen kracht en talent, die goed zorgen voor zichzelf, de ander en onze wereld, groeien op tot krachtige volwassenen.” En ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene, maakt onze samenleving mooier. Dat is de maatschappelijke bijdrage van kwalitatief goede kinderopvang.

Thuis in de wijk

Goede zorg verlenen we samen. Samen met de cliënt, mantelzorger en familie organiseren we zo een veilig leefklimaat met ondersteuning van hulpmiddelen. Dit doen we voor de cliënt en mét de cliënt. Vanuit deze visie verlenen de professionals van Thebe de zorg die echt noodzakelijk is.

Mantelzorg

Het is niet altijd makkelijk om mantelzorger te zijn. Er wordt soms veel van u gevraagd. En u kunt pas goed voor iemand zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Soms is die balans even zoek. Heeft u vragen als mantelzorger? Of heeft u het zwaar? Geef dit dan aan bij onze medewerkers. Zij gaan graag met u in gesprek en kunnen u advies geven. Bijvoorbeeld door met u in uw eigen netwerk te kijken, wie u kan helpen. De medewerkers van Thebe zijn ook op de hoogte van wat er in uw buurt georganiseerd wordt, zoals bijeenkomsten of mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente. Thebe biedt daarnaast dagbesteding, logeerzorg en dagbehandeling op verschillende plaatsen in de regio.

Specialistische Verpleging Thuis

We begrijpen dat u liever in uw eigen vertrouwde omgeving zorg ontvangt dan in een ziekenhuis. Daarom heeft Thebe Specialistische Verpleging Thuis (SVT). Dat is een team van enthousiaste verpleegkundigen die veel weten van speciale zorg. Bijvoorbeeld infuusbehandelingen, immunotherapie, toedienen van bloed en pijnbestrijding. Zij werken nauw samen met huisartsen en artsen in het ziekenhuis. Dankzij de expertise van het SVT team kunt u in sommige gevallen eerder naar huis na een ziekenhuisopname of hoeft u voor bepaalde handelingen niet meer naar het ziekenhuis toe.


Wilt u zorg regelen of advies?

Bekijk onze website op www.thebe.nl of neem contact op via: 0900 – 8122. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: