Voorpagina Voorwoord ASVZ Humankind Kinderopvang- Thebe Thebe Veilig Thuis - Sociaal Meldpunt Tilburg ContourdeTwern ContourdeTwern Tilburg Toegang Tilburg Wat je moet weten over een burn-out Kayra Zorg - Siza Siza Als je uit elkaar gaat - Stoute Schoenen Amarant - Convivio Thuis Het Laar - Libra Eenzaamheid onder jongeren
in de gemeente Tilburg

Alles in het werk
voor die aangename dag

Het Laar in Tilburg breidt in 2024 uit met de nieuwbouw van Laarstede. Laarstede wordt een woonomgeving met 68 appartementen voor mensen met dementie. Demografische cijfers van vergrijzing laten de noodzaak zien dat we in de toekomst naast meer woonzorgappartementen ook meer Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie nodig hebben.

Mark Lambregts is Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Hij maakte zijn opleiding in Het Laar af en kon er meteen aan de slag. “Werken met mensen met dementie, dat doe ik echt met hart en ziel. Misschien wel omdat ik zelf een gevoelig iemand ben. Juist mensen die niet meer kunnen zeggen wat ze bedoelen, dan ga ik op zoek naar wat ze willen. Ook als dat lastiger wordt, loop ik er niet voor weg. Opkomen voor de bewoner die dat zelf niet meer kan, daar ligt mijn hart.”

Mark werkt met de back-up van zijn team. “Samen met mijn collega’s zorgen we voor een goede basis. Om dat voor deze speciale groep, mensen met dementie, te doen, gaat bij iedereen de neus dezelfde kant op. Allereerst kennis krijgen van het ziektebeeld, de bewoners leren kennen en samen met collega’s, vrijwilligers en niet te vergeten de familie te zorgen voor een aangename dag. Niet zomaar een dag extra, maar een dag die er toe doet. Dat onze bewoners hun leven mooi afsluiten, ook al kunnen ze het niet benoemen. Ik vind het belangrijk om de mens te zien, en niet de ziekte.

Mark Lambregts.

meer informatie?

Kijk eens op www.hetlaar.nl; informatie over werken in Het Laar vindt u op www.jijmaakthetmogelijk.nl.

Terug in balans na oncologische revalidatie

Libra Revalidatie en Audiologie biedt specialistische revalidatie zorg in Brabant en Noord-Limburg. Al jaren begeleidt Libra cliënten met onder andere oncologische achtergronden en helpt hen bij het vinden van een nieuwe balans in het leven.

Esther (58) kreeg in 2019 de diagnose borstkanker. Door het revalidatietraject dat zij begon in 2022, heeft zij haar lichaam leren respecteren. ‘’Ondersteund door zeer begripvolle therapeuten, heb ik geleerd naar mijn lichaam te luisteren en kan ik dit nu toepassen in het dagelijkse leven.’’

Waarom bent u gaan revalideren?

‘’De reden dat ik oncologische revalidatie ben gaan volgen, is dat ik na de diagnose borstkanker een zwaar traject ben in gegaan van chemo behandelingen, operatie en bestralingen. Toen ik mijn ‘oude’ leven wilde oppakken merkte ik dat ik hier moeite mee had. Ik zat vast in een vicieuze cirkel. Mede door de aanmoediging van mijn omgeving heb ik een verwijsbrief gevraagd bij de oncoloog.’’

Hoe zag dit revalidatietraject er voor u uit?

‘’Ik werd uitgenodigd bij de revalidatie arts om mijn klachten te bespreken. De arts maakte de inschatting dat revalidatie een meerwaarde zou zijn en daarop werd een behandelplan geschreven. Het traject is opgedeeld in twee keer zes weken met een rustfase van twee weken tussendoor. Deze fase heeft als doel om te voelen waar je staat en wat er eventueel nog nodig is om je gestelde doel te bereiken. Onder andere sport & spel, ergotherapie, zwemmen en psycho-educatie draagt hieraan bij.”

Heeft de revalidatie u geholpen?

‘’Absoluut. Ik heb veel geleerd van de afgelopen paar maanden. Ondersteund door begripvolle therapeuten heb ik leren luisteren naar mijn lichaam. Ik kan hetgeen dat ik geleerd heb toepassen in het dagelijkse leven. Ik voel dat ik terug in balans ben.’’

wilt u meer informatie?

Kijk dan op www.libranet.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: