Voorpagina Voorwoord Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Buurttafels Veilig Thuis Zeeland Bewegen op school - De boodschappenbus Beweegpark Clinge - Vrijwilliger in Hulst - Zorgwerkplaats De Balans Lekkerder in je vel met een leefstijlcoach ZorgSaam - De Zorgbalie De Zorgbalie
in de gemeente Hulst

Beste inwoner,

Stichting Hulst voor Elkaar is dichtbij! We zijn er voor iedereen in Gemeente Hulst, van 0 jaar tot 100+.

We zijn present in dorpen, wijken en buurten. Onze teams kennen daar de ins en outs. Onze professionals zijn de gezichten van de buurt, bij wie inwoners aankloppen met vragen over zorg en welzijn. Je gaat ons dus tegenkomen! In de wijk, bij buurtfeesten, bij activiteiten… We weten wat er speelt en weten wat er nodig is. We spotten talenten, zorgen dat mensen kennismaken met elkaar, signaleren problemen én hebben de antwoorden. Zo zorgen we voor een goed vangnet in alle buurten, wijken en dorpen.

Onze teams zijn zo ingericht dat alle disciplines dichtbij zijn; van sportmedewerker tot een welzijnscoach en opbouwwerker tot hulpverlener.

Elk team heeft een eigen gebied: Kloosterzande, Vogelwaarde, Clinge, Sint Jansteen en Hulst. We werken samen met andere partijen, zoals gemeente, vrijwilligers, verenigingen, huisartsen, zorginstellingen en woningcorporaties.

In deze krant leest u meer over onze stichting.

U kunt bij ons terecht op drie locaties:

 • Ontmoetingscentrum De Lieve, Broodmarkt 8 in Hulst.
 • Dorpshuis Binnendéur, Pastoor Smuldersstraat 1a in Kloosterzande.
 • Cultureel Centrum Den Dullaert, Sportlaan 24 in Hulst.

Heeft u vragen?

Kijk op www.hulstvoorelkaar.nl of bel 0114-68 47 00. U kunt ook online een afspraak maken via www.hulstvoorelkaar.nl.

Veel leesplezier!

Henk Janssen
Directeur/bestuurder Stichting Hulst voor Elkaar

We zijn er voor u met advies en ondersteuning als u vragen heeft over:

 • Opvoeden en puberteit
 • Ontwikkeling van uw kind
 • Hulp voor het gezin
 • Problemen op school (onderwijs)
 • Langer thuis wonen
 • Geweld thuis of op het werk
 • Dagbesteding en daginvulling
 • Aanvraag parkeerkaart gehandicapten
 • Vervoer: taxi, rolstoel, scootmobiel
 • Wmo-aanvraag
 • Huishoudelijke hulp
 • Schulden en geldzaken
 • Hulp bij invullen formulieren
 • Verslaving
 • Scheiding en relatieproblemen
 • Aanvraag voedselbank
 • Sporten, bewegen en fit blijven
 • Gezond(er) leven
 • Mantelzorg
 • Leuke ideeën voor uw buurt
 • Culturele projecten
 • Vrijwilligerswerk
 • Jeugd- en jongerenwerk

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Stichting Hulst voor Elkaar.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Coverfoto
Gino van den Broecke

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: