Voorpagina Voorwoord Woonzorggroep Samen Regelingen van de gemeente - Jongerenteam Omring Woningzoekende - Het Scheidingsplein - Digitaal Jongeren Centrum Incluzio - Digitaal Jongerencentrum Gratis online trainingen - Vragen over geldzaken? Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Taalhuizen in Hollands Kroon VPTZ - Mantelzorgers
in de gemeente Hollands Kroon

U heeft misschien recht op een aantal regelingen van de gemeente

Heeft u een laag inkomen, weinig spaargeld en weinig bezit? Wij helpen u graag!

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u misschien recht op heeft. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

  • Het meedoen-budget: een geldbedrag voor inwoners vanaf 4 jaar oud. Dit bedrag is bedoeld voor sport, zwemles, schoolkosten en lidmaatschap van verenigingen (zoals bijvoorbeeld een muziekschool of biljartclub). Ook kunt u dit gebruiken voor cadeaubonnen. Bijvoorbeeld om sportkleding of sportartikelen van te kopen of voor een dagje uit, zoals naar de bioscoop. Dit meedoen-budget kunt u ieder kalenderjaar aanvragen.  
  • De individuele inkomenstoeslag: een extra geldbedrag wanneer u minimaal drie jaar een laag inkomen heeft. Dit is bedoeld voor de vervanging van noodzakelijke spullen. Bijvoorbeeld voor een koelkast, wasmachine of bed. U kunt dit één keer in de twaalf maanden aanvragen.  
  • Bijzondere bijstand: voor onverwachte kosten die u niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een bewindvoerder, budgetbeheer of mentor. Dit kunnen maandelijkse kosten zijn of kosten die u één keer maakt. 
  • Bijstandsuitkering: een maandelijkse uitkering om van te leven. Is uw inkomen lager dan de bijstandsgrens? Dan kan met deze uitkering uw inkomen worden aangevuld tot deze grens.  

HEEFT U ALLEEN EEN LAAG INKOMEN?

Ook dan zijn er een aantal regelingen waar u mogelijk recht op heeft. Bij de volgende regelingen kijken wij niet naar uw spaargeld en uw bezit:

  • Collectieve zorgverzekering via Univé: een verzekering waaraan de gemeente meebetaald en waarbij u ruime vergoedingen krijgt. Wilt u hier gebruik van maken? Dan moet u wel al verzekerd zijn bij Univé.
  • Energietoeslag 2023: een bedrag dat u één keer kunt krijgen voor de hoge energiekosten in 2023; 
  • Studietoeslag: een maandelijks bedrag voor scholieren/studenten die naast hun opleiding niet kunnen werken door een medische beperking.  

Op hollandskroon.nl/rondkomen vindt u alle regelingen en voorwaarden. Voor een aanvraag heeft u uw DigiD nodig. 

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? 

Dan horen wij dit graag. U kunt dan bellen naar de gemeente Hollands Kroon. U kunt ons bellen op: 088-3215000. Wij sturen dan een papieren aanvraagformulier met de post naar u op. 


Ben je jonger dan 27 jaar en heb je vragen?
Dan kunnen wij je misschien helpen!

Lukt het niet om werk te vinden of loop je vast op je werk? Weet je niet welke school je moet kiezen of zit je op school maar lukt het niet om heen te gaan? Heb je onvoldoende inkomen?

Dit zijn voorbeelden van vragen waarbij we jou kunnen helpen. Het jongerenteam van de gemeente Hollands Kroon bestaat uit de leerplichtambtenaar, de doorstroomcoach, het WSP (Werkgeversservicepunt) en de jongerenconsulent. Samen met jou gaan we graag op zoek naar antwoorden! We zijn bereikbaar, denken in oplossingen en komen graag met je in contact.

Voor vragen over school of het vastlopen op school mail naar: [email protected]. Voor vragen over werk of uitkering mail naar: [email protected].

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: