Voorpagina Voorwoord Woonzorggroep Samen Regelingen van de gemeente - Jongerenteam Omring Woningzoekende - Het Scheidingsplein - Digitaal Jongeren Centrum Incluzio - Digitaal Jongerencentrum Gratis online trainingen - Vragen over geldzaken? Samen in de strijd tegen laaggeletterdheid Taalhuizen in Hollands Kroon VPTZ - Mantelzorgers
in de gemeente Hollands Kroon

Beste inwoner van hollands kroon 

Gezondheid is belangrijk voor onze kwaliteit van leven. En kunnen vertrouwen op goede en vooral toegankelijke zorg is een kwaliteit van onze samenleving.

We leven in veranderlijke tijden. De vraag naar zorg neemt toe terwijl de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ertoe leiden dat het aantal zorgmedewerkers niet in hetzelfde tempo meegroeit. Ook kennen we de tendensen van inflatie en woningnood. Direct of indirect raakt het ons vroeg of laat allemaal. Het is dus belangrijk goed met elkaar in gesprek te gaan en blijven, om samen te ontdekken hoe we de kwaliteit van onze zorg kunnen blijven garanderen.

Focus op positieve gezondheid  

Binnen de gemeente Hollands Kroon is positieve gezondheid een heel belangrijk onderwerp. Hierbij wordt gezondheid niet enkel gezien als wel of niet ziek zijn, het gaat om het vermogen om goed met lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en hierin zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. In deze visie richten we ons op factoren die bijdragen aan gezond en krachtig opgroeien en ouder worden. In deze krant leest u hoe we daaraan willen bijdragen. 

Het Digitaal Jongeren Centrum: de online ontmoetingsplek 

Voor de jeugd in Hollands Kroon is het Digitaal Jongeren Centrum opgericht. Dit is een online platform waar jongeren digitaal samenkomen.

Hier vinden zij informatie passend bij hun leeftijd. Thema’s als werk, wonen en financiën komen aan bod. Ook kan er gegamed worden, zijn er inspiratiesessies en workshops. Wanneer het nodig is, kan er contact worden opgenomen met een jongerenwerker. En dat alles 24 uur per dag! 

Hulp bij  

Scheidingsplein.nl biedt allerlei mogelijkheden als het gaat om informatie, advies en ondersteuning bij echtscheiding. Er is hierbij speciale aandacht voor de kinderen waarvan de ouders gaan scheiden. Jongeren kunnen onder andere aanhaken op een buddy systeem. Er zijn ouderbijeenkomsten en onlinetrainingen. Ook bieden we hulp vanuit de wijkteams. Juist wanneer het al zo lastig is, kan deze ondersteuning heel waardevol zijn.

Een samenleving van en voor elkaar; 

Bovenstaande is slechts een greep uit de vele mooie zorginitiatieven binnen onze gemeente. In deze zorgkrant leest u er alles over. En dat aanbod maken we samen. De gemeente Hollands Kroon, de wijkteams en natuurlijk de maatschappelijke organisaties. Om de kwaliteit van onze zorg te blijven garanderen, is het mijn wens en oproep met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Juist het contact met de inwoners is daarbij van belang. Want vanuit die wederzijdse betrokkenheid dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Mary van Gent - Wethouder Hollands Kroon

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
FacebookLinkedIn

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Hollands Kroon.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Januari 2024

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: