Voorpagina Voorwoord Aafje Inzet078 ASVZ Beste Dordtenaren Gemeente Dordrecht Ontdek GeldenzoDordt.nl Sociaal Wijkteam Dordrecht vervolg Sociaal Wijkteam Dordrecht ContourdeTwern Dordrecht De Hoop ggz - Syndion De Hoop ggz Syndion Notariaat Nonhebel - Drechtwerk Notariaat Nonhebel Drechtwerk Buurtwerk Dordrecht Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht Humanitas Humanitas Drechtsteden
in de gemeente Dordrecht

Maartje Nonhebel

Het levenstestament

Een levenstestament kan worden gemaakt om iemand anders namens u te laten handelen in de situatie dat u dat zelf niet meer kunt, door bijvoorbeeld dementie. Dit is iets heel anders dan een testament, waarin bepaald kan worden wat er na het overlijden met uw bezittingen moet gebeuren en wie dat gaat regelen. Zowel voor jongeren als voor ouderen kan het zinvol zijn een levenstestament te maken. Er kan immers altijd wat gebeuren waardoor iemand zelf wilsonbekwaam is, zowel geestelijk als lichamelijk.

Een levenstestament kan bestaan uit een financiële en medische volmacht, wensen en wilsverklaringen. Door een financieel gevolmachtigde aan te wijzen kunt u ervoor zorgen dat uw bankzaken worden geregeld en bijvoorbeeld uw huis verkocht kan worden. Ook kunt u iemand aanwijzen die namens u beslissingen neemt op medisch gebied. Dit houdt onder andere in dat een arts medische gegevens over u mag delen met de gevolmachtigde.

Bij wilsverklaringen kunt u denken aan een behandelverbod of euthanasieverklaring. Dat soort bepalingen moeten ook met de huisarts worden besproken. Door het echter in een notariële akte op te nemen, is bij het opstellen van de akte gecontroleerd of u op dat moment wilsbekwaam bent.

Voor een echtpaar is het heel belangrijk om elkaar aan te wijzen als gevolmachtigde. Uw echtgenoot mag namelijk niet zomaar namens u handelen. Een huis verkopen als één van de echtgenoten wilsonbekwaam is en geen levenstestament heeft, is onmogelijk zonder diegene onder bewind te stellen. Indien het vermogen van één van de gehuwden onder bewind wordt gesteld, betekent dit dat de andere echtgenoot voor alle grotere uitgaven toestemming aan de kantonrechter zal moeten vragen, omdat het gehele vermogen onder bewind staat. Dit kost veel schaamte, moeite, tijd en frustratie.

Eigenlijk zou iedereen een levenstestament moeten maken!

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen voor een adviesgesprek bij Notariaat Nonhebel. www.notariaatnonhebel.nl

Werken en leren gaan uitstekend samen

Iedereen heeft toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt, maar soms hebben mensen nét dat extra steuntje in de rug nodig bij het vinden van werk. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociaal/maatschappelijke beperking. “Wij bieden een omgeving waar mensen de mogelijkheid krijgen om in hun eigen tempo te leren en ontwikkelen, vertelt Petra ’t Hart bij Drechtwerk. “Wij gaan uit van wat mensen kunnen en vaak is dat meer dan vooraf werd gedacht. Met extra ondersteuning helpen wij medewerkers om hun kansen op een baan te vergroten. Via een leerwerktraject bieden we begeleiding. Zo startte Raahoo Deerow in juni 2022 een traject bij ons.”

Links Diana Bas en rechts Petra ‘t Hart

Werken en leren gaat prima samen

Petra ’t Hart: “Raahoo is gedetacheerd bij Welzorg. Ze heeft zich in de afgelopen maanden snel ontwikkeld, wat opviel bij haar nieuwe werkgever. Vandaar dat ze steeds meer taken kreeg, zoals aansturing en controle. In haar werk is communicatie belangrijk. Met die reden begon Raahoo al snel aan een NT2-cursus, en wel op haar vrije dag. Daarnaast doet ze verschillende werk-/leeropdrachten over feedback geven en samenwerken. Bij Welzorg krijgt ze alle ruimte om haar opdrachten op de werkvloer uit te voeren.”

Raahoo slaagde er niet alleen in om haar taalvaardigheid te verbeteren, maar kan intussen ook teksten schrijven. “Maar belangrijker nog ze voelt zich meer betrokken bij het werk en heeft meer zelfvertrouwen. Een mooie bevestiging dat werken en leren prima samengaat!”, besluit Petra ’t Hart.

Meer informatie

Ben je op zoek naar medewerkers en benieuwd naar de mogelijkheden? Of ben je op zoek naar een werk(leer)plek? Neem gerust contact met ons op.

078 - 652 59 11
[email protected]
drechtwerk.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: