Voorpagina Voorwoord Osté Advocaten en Bewindvoering Prisma - Rijppaert & Peeters Advocaten Prisma Rijppaert en Peeters Advocaten Zorgen over geld? - De Entree Dongen Doet Mee - Hulp bij digitale vaardigheden ZoHealthy - Mantelzorg Korian Gamen: wanneer is veel té veel? Uitvaartverzorging Van Berkel - E-health
in de gemeente Dongen

Voorwoord

Zorgen voor een hulpbehoevende partner of een bardienst draaien bij de jeu-de-boules-vereniging. In de gemeente Dongen doen we dingen samen. In die gedachte regelt de gemeente in samenwerking met partnerorganisaties de zorg en ondersteuning voor inwoners, die om wat voor reden dan ook, wel wat hulp kunnen gebruiken. In de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Dongen leest u wat die ondersteuning precies inhoudt en welke (gratis) voorzieningen er zijn.

Meedoen

Meedoen aan activiteiten heeft een positieve invloed op de gezondheid. Denk daarbij aan sociale, culturele, educatieve of sportactiviteiten. Soms staat dat meedoen onder druk, omdat er geldproblemen zijn of er niet genoeg digitale vaardigheden zijn om uw zaken te regelen. De gemeente Dongen vindt het belangrijk dat inwoners actief kunnen meedraaien in de maatschappij. Om die reden zijn er verschillende voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. Zoals het team Hulp bij financiën of de Meedoenregeling voor inwoners met een laag inkomen. Op pagina 6 en 7 leest u meer.

Werk, inkomen en zorg

Ook leest u in deze krant over de dienstverlening van De Entree, een van de maatschappelijke partners van de gemeente Dongen. U kunt bij De Entree terecht met vragen en dilemma’s op gebied van werk, inkomen en zorg. Hun maatschappelijk werkers zoeken samen met u naar een oplossing. Ook kunt u terecht voor informatie of advies.

Stel uw vraag

Verder komen andere organisaties en bedrijven aan het woord die (indirect) met zorg en welzijn te maken hebben. nDenk daarbij aan professionele hulp bij stoppen met roken of aan de complexe zorg. Heeft u dus een zorg- of welzijnsgerelateerde vraag voor uzelf of voor een ander? Neem dan gerust contact op met een van de organisaties uit deze krant!

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Dongen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Juli 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: