Voorpagina Nederweert Voorwoord Laten zien dat we goed omgaan met water Nederweert loopt voorop met afkoppelen Twee vliegen in één klap bij verbouwing Nationaal Park De Groote Peel profiteert mee Alle kleine beetjes helpen Geef het goede voorbeeld Het gaat om de toekomst van onze kinderen Zonde van het schone water in het riool Begin gewoon klein, met een regenton Een eco-school met een voorbeeldfunctie Het afkoppelen van regenwater heeft altijd zin Duurzaamheid is oké, ook voor de portemonnee Ik wil de wereld beter achterlaten Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Waterkrant 2023

Voorwoord

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. De ene keer hebben we te maken met langere perioden van droogte. De andere keer worden we getrakteerd op stevige hoosbuien met heel veel water in één keer.

Gemeente Nederweert en waterorganisaties nemen verschillende maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving te voorkomen en om de waterkwaliteit te bewaken.

Zo leggen we onder meer waterbuffers aan en wordt het hemelwater van nieuwe woningen afgekoppeld. Ook inwoners en ondernemers dragen een steentje bij om het waterprobleem blijvend op te lossen.

In deze speciale Waterkrant van de gemeente Nederweert vertellen ze hun verhaal. Over waarom ze hebben verduurzaamd en over hoe ze hebben verduurzaamd. De verhalen zijn bedoeld om te inspireren en om van te leren.

Veel leesplezier.

COLOFON

Teksten en redactie
Gemeente Nederweert / TEXT-MAX / Nederweert24

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Gemeente Nederweert