Voorpagina Nederweert Voorwoord Laten zien dat we goed omgaan met water Nederweert loopt voorop met afkoppelen Twee vliegen in één klap bij verbouwing Nationaal Park De Groote Peel profiteert mee Alle kleine beetjes helpen Geef het goede voorbeeld Het gaat om de toekomst van onze kinderen Zonde van het schone water in het riool Begin gewoon klein, met een regenton Een eco-school met een voorbeeldfunctie Het afkoppelen van regenwater heeft altijd zin Duurzaamheid is oké, ook voor de portemonnee Ik wil de wereld beter achterlaten Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Waterkrant 2023

Hoe werkt het aanvragen van subsidie om hemelwater af, te koppelen?Wie kan de subsidie aanvragen?

Alleen de eigenaar van een pand kan de subsidieaanvraag doen.

Hoe hoog is het subsidiebedrag?

De subsidie bedraagt € 9,- per m2 (gemeten in het platte vlak). Er is een minimaal aantal van 40 m2 nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Is de af te koppelen oppervlakte groter dan 300m2i, dan gelden enkele voorwaarden.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Stuur een mail naar [email protected] met uw adresgegevens en een telefoonnummer. De afkoppeladviseur maakt dan een afspraak voor een adviesgesprek aan huis. In overleg wordt een afkoppelschets gemaakt. U kunt vervolgens de aanvraag doen via
www.nederweert.nl/afkoppelen-van-hemelwater-subsidie.

Voorlopige toekenning subsidie

U krijgt na de aanvraag een voorlopige subsidiebeschikking. Is het werk klaar dan stuurt u een mailtje en maakt de adviseur een nieuwe afspraak om de afkoppeling te beoordelen. Na akkoord krijgt u de definitieve subsidiebeschikking en wordt het bedrag binnen enkele weken overgemaakt.

Uitzonderingen

De afkoppeladviseur kan aan uw adres zien of u aangesloten bent op een gemengd riool, of als u reeds afgekoppeld bent. Woont u in het buitengebied waar rond 1998-2001 riool is aangelegd, dan mag hier geen hemelwater op aangesloten zijn. Blijkt hier toch hemelwater op aangesloten te zijn door bv de vorige huurder of eigenaar dan dient dit afgekoppeld te worden, maar komt u niet in aanmerking voor subsidie. Ook in nieuwe woongebieden vanaf 1995 is vaak al een gescheiden systeem aangelegd en wordt het hemelwater op uw eigen terrein of op openbaar gebied opgevangen.

Hoeveel water moet ik kunnen vasthouden

De omvang van de afkoppeling dient zodanig te zijn dat het water van een hoosbui van 30mm op uw eigendom blijft en niet afstroomt naar het openbare gebied. In overleg met de afkoppeladviseur wordt gekeken naar een praktische oplossing. Hij houdt rekening met de beschikbare ruimte en hoogteligging.

Ontluchting is een aandachtspunt

In Nederland vormen de regenpijpen de ontluchting van de gemengde riolering. Koppelt u alles af dan dient een goede ontluchting gemaakt te worden. Nieuwbouwhuizen met een gescheiden systeem dienen een zgn. ontspanningsleiding te hebben om het riool te ontluchten. De adviseur zal de ontluchting met u bespreken.

Gratis en zonder verplichting

Onze afkoppeladviseur ziet er naar uit om samen met u, gratis en zonder enige verplichting, een afkoppelplan te maken naar uw wensen, rekening houdend met de bui van 30mm. U bent ook niet verplicht het gehele huis af te koppelen, maar dat hebben we het liefst wel natuurlijk!

i Voor een oppervlakte, groter dan 300m2 vragen we om de rekeningen te overleggen van de gemaakte kosten en worden de werkelijke kosten vergoed tot maximaal € 9/m2.

Gemeente Nederweert