Voorpagina Nederweert Voorwoord Laten zien dat we goed omgaan met water Nederweert loopt voorop met afkoppelen Twee vliegen in één klap bij verbouwing Nationaal Park De Groote Peel profiteert mee Alle kleine beetjes helpen Geef het goede voorbeeld Het gaat om de toekomst van onze kinderen Zonde van het schone water in het riool Begin gewoon klein, met een regenton Een eco-school met een voorbeeldfunctie Het afkoppelen van regenwater heeft altijd zin Duurzaamheid is oké, ook voor de portemonnee Ik wil de wereld beter achterlaten Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Waterkrant 2023

‘Het afkoppelen van regenwater heeft altijd zin’

Richard Palmen bedacht en ontwikkelde een methode voor verticale boringen en dito waterinfiltratie, waardoor de rompslomp voor de aanleg van zo’n systeem voor gebruikers tot een minimum wordt beperkt. “Regenwater afkoppelen? Het hoeft niet moeilijk te zijn.”


Bij het afkoppelen van de regenwaterafvoer spelen voor veel mensen een aantal dillema’s. De hele tuin moet op de schop, het gaat een hoop geld kosten en wat heb ik er aan? Niet nodig, volgens Richard Palmen. “Voor het systeem waar ik gebruik van maak is relatief weinig plaats nodig, ongeveer 2m². Er komt geen groot grondverzet aan te pas. En de kosten vallen reuze mee, mede door een gemeentelijke subsidie. Bovendien probeer ik mensen ervan te overtuigen dat het altijd zin heeft om de regenwaterafvoer af te koppelen. Er komt zo minder druk op het riool, hetgeen wateroverlast tegengaat. Bovendien kan de bodem het water goed gebruiken.”

Richard geeft een kleine lezing geologie. “De aardbodem is opgebouwd uit verschillende grondlagen. De harde grondlagen in de bodem houden water tegen. Het is dus zaak om door deze harde lagen te breken tot in het grondwater voor een goed werkend infiltratiesysteem. Zo wordt hemelwater afgevoerd naar het grondwater. Zie het als een omgekeerde waterput.”

Een lastige klus, waarbij door een asfaltverharding moest worden geboord, zette Richard Palmen aan het denken. Hij zocht naar een alternatief voor een tijdrovende en omslachtige methode. Hij consulteerde collega-bedrijven, zocht naar speciale boren en ontwikkelde het systeem van verticale infiltratie. Al met al een behoorlijke investering voor zijn bedrijf, die zich echter uitbetaalt. In het kort: door middel van een boring wordt er een infiltratiebuis in de grond aangebracht. Op deze infiltratiebuis wordt een zandvangput aangesloten welke wordt aangesloten op de hemelwaterafvoer. Voor de bovengrondse afwerking zijn er vervolgens verschillende mogelijkheden. Richard geeft extra uitleg. “Er wordt een gat geboord van 50 cm doorsnee en 5 tot 6 meter diep. In dat gat wordt een geperforeerde buis geplaatst, met doek omwikkeld. De buitenkant van deze buis wordt aangevuld met een lavalaag van 1 tot 4 mm. Hierdoor ontstaat er bergingscapaciteit en een filterende werking. Dit systeem kan eventueel gecombineerd worden met een wadi. Het is één van de mogelijkheden om water te bergen.

In en rond de eigen woning paste Richard Palmen dit systeem ook toe. “De regenwaterafvoer van het woonhuis en een loods zijn afgekoppeld en ook de erfverharding is uitgerust met kolken en goten. Het hemelwater wordt afgevoerd naar een wadi met een inhoud van circa 350m³. In deze wadi zijn ook twee boringen aangebracht, om het water zo snel mogelijk te laten infiltreren in de grond.”

Volgens Richard Palmen kunnen gemeenten meer werk moeten maken om wateroverlast in straten tegen te gaan. “Het klinkt uit mijn mond natuurlijk al gauw als een zakelijk belang, maar ook wegen kunnen afgekoppeld worden van het riool zonder meteen een reconstructie van een weg uit te hoeven voeren. Struikelblok volgens gemeenten is dan vaak het kostenplaatje. Alsof wateroverlast geen kosten -en veel ergernis- met zich meebrengt… Gelukkig neemt de gemeente Nederweert inzake de waterproblematiek het voortouw. Voor mij geldt bovendien: zelf het goede voorbeeld geven. En nogmaals: moeilijk hoeft het niet te zijn.”

Gemeente Nederweert