Voorpagina Voorwoord Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Buurttafels Veilig Thuis Zeeland Bewegen op school - De boodschappenbus Beweegpark Clinge - Vrijwilliger in Hulst - Zorgwerkplaats De Balans Lekkerder in je vel met een leefstijlcoach ZorgSaam - De Zorgbalie De Zorgbalie

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Middenin de maatschappij

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met circa 6000 woningen in bezit en beheer, verspreid over 40 kernen in heel Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een slagvaardige organisatie die zich inzet voor goed en betaalbaar wonen. Samen met maatschappelijke partners dragen we bij aan een schonere en veilige woonomgeving. We vullen onze maatschappelijke rol verantwoord in en tonen lef in het omgaan met de uitdagingen die zich in de omgeving voordoen. Vertrouwen en samenwerken staan hierbij centraal.

Samenwerken
Samenwerken met zorginstanties komt veelvuldig voor. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zorgt voor de huisvesting en de zorgpartijen voor de zorg. Bijvoorbeeld ouderenzorg zoals bij het Woongzorgcentrum Antonius in Kloosterzande waar ZorgSaam zorg levert. Maar denk ook aan de samenwerking met Stichting ‘t Huus en Tragel.

Voorbeelden zijn de groepswoningen in Clinge en de appartementen in Sint Jansteen aan de Van Hovestraat. Om zorg mogelijk en bereikbaar te maken, is goede afstemming en samenwerking tussen alle partijen belangrijk.

Wijkbeheer
De wijkbeheerders van Team Sociaal Beheer houden de leefbaarheid in de wijken en buurten van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen op peil. Veiligheid en wooncomfort zijn belangrijke speerpunten. Daarnaast zijn bijvoorbeeld een net uitziende buitenruimte, nette bestrating en verlichting belangrijk voor de leefbaarheid.

Signaleren
De corporatie mag zelf geen zorg leveren. De wijkbeheerders hebben een signalerende functie. Niet alleen wat betreft overlast maar ook voor mensen die zorg nodig hebben.

Hierbij werken we nauw samen met bijvoorbeeld gemeente, GGZ en hulpverleners. We gaan dan samen met betrokken partners een begeleidingstraject aan.

Betrokken bij de wijk
De wijkbeheerders bezoeken regelmatig de wijken van de corporatie. Op deze manier laten wij onze betrokkenheid in de wijk zien.