Voorpagina Voorwoord Aafje Inzet078 ASVZ Beste Dordtenaren Gemeente Dordrecht Ontdek GeldenzoDordt.nl Sociaal Wijkteam Dordrecht vervolg Sociaal Wijkteam Dordrecht ContourdeTwern Dordrecht De Hoop ggz - Syndion De Hoop ggz Syndion Notariaat Nonhebel - Drechtwerk Notariaat Nonhebel Drechtwerk Buurtwerk Dordrecht Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht Humanitas Humanitas Drechtsteden
in de gemeente Dordrecht

Samen maken we Dordrecht mooier

Voor u ligt een inspirerende informatiekrant waarin we u graag laten zien welke mogelijkheden er zijn voor zorg, welzijn en ondersteuning voor u als inwoner van de gemeente Dordrecht. In Dordrecht kijken we naar elkaar om. Er is een vangnet van organisaties zoals Sociaal Wijkteam Dordrecht, INZET078!, Buurtwerk Dordrecht en bijvoorbeeld De Hoop GGZ. Of denk ook aan de website GeldenzoDordt.nl voor als u moeite heeft met rondkomen. Waar kunt u terecht met uw vragen? Laat u informeren en inspireren door de informatie in deze krant.

Dat er in Dordrecht naar elkaar wordt omgekeken zien we ook terug in de vrijwillige energie in de stad. Wij ervaren bij INZET078!, het expertisecentrum voor vrijwillige inzet, een enorme bereidheid om iets voor een ander te doen. Van het helpen bij de opvang van oorlogsvluchtelingen tot een ritje op de duofiets. Van soep uitdelen aan mensen die op straat leven tot verjaardagstaarten bakken voor kinderen die in armoede leven. De bereidheid is écht groot! Dit mag ook wel eens gezegd worden over een samenleving waarin de onderwerpen individualisering en polarisatie de talkshows dagelijks halen.

We zien die bereidheid zélfs terug bij mensen die zelf hulp nodig hebben. Meestal is alleen een zetje nodig! Wij kregen de vraag of wij een maatje wisten voor een mevrouw die al jaren aan bed is gekluisterd vanwege ernstige rugklachten. Wij draaiden het om en keken in hoeverre mevrouw zélf als vrijwilliger actief kon worden. Na een kennismakingsgesprek werd mevrouw vrijwilliger bij maar liefst twee organisaties. Inmiddels voelt zij zich veel minder eenzaam en heeft veel afleiding waardoor de pijnklachten een minder grote rol in haar leven spelen. Inspirerend toch?

Meer inspiratie en informatie leest u in deze krant. En heeft u ook hulp of een zetje nodig? Stel gerust uw vraag aan een van de genoemde organisaties. Veel leesplezier!

Margriet Aalberts

Adviseur vrijwillige inzet

INZET078! – expertisecentrum vrijwillige inzet in Dordrecht

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van MEEVivenz en Inzet078.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Maart 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: