Voorpagina Voorwoord Aafje Inzet078 ASVZ Beste Dordtenaren Gemeente Dordrecht Ontdek GeldenzoDordt.nl Sociaal Wijkteam Dordrecht vervolg Sociaal Wijkteam Dordrecht ContourdeTwern Dordrecht De Hoop ggz - Syndion De Hoop ggz Syndion Notariaat Nonhebel - Drechtwerk Notariaat Nonhebel Drechtwerk Buurtwerk Dordrecht Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht Humanitas Humanitas Drechtsteden
in de gemeente Dordrecht

Beste Dordtenaren

Iedereen telt mee in Dordrecht. Of je nu jong bent of oud, gezond of ziek, arm of rijk, geboren in Dordrecht of ver daarbuiten. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

De meeste mensen redden dat op eigen kracht. Maar soms heb je hulp, zorg of ondersteuning nodig. Van familie, van vrienden, van buren. Heel veel mensen zijn bereid anderen te steunen waar dat nodig is. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de opvang van Oekraïners in onze stad. We zagen het ook aan de vele initiatieven om mensen te helpen die in de problemen kwamen door de veel hogere energierekening.

Omzien naar elkaar, elkaar steunen is belangrijk. Elkaar ontmoeten draagt er aan bij dat we contacten krijgen, met de buren of mensen uit de buurt. Daarom vind ik de warme ontmoetingsplekken ook zo waardevol. In elke wijk in Dordrecht is er zo’n plek waar mensen de warmte op kunnen zoeken en elkaar kunnen ontmoeten.

Dat is belangrijk, want we weten dat er veel Dordtenaren eenzaam zijn. En dat die eenzaamheid bij jong en oud voorkomt. Nederland vergrijst en ook in onze stad zullen de komende jaren steeds meer ouderen zijn, die langer thuis wonen. Ook al zijn veel ouderen gelukkig nog lang vitaal, het is onvermijdelijk dat er ook meer behoefte aan zorg zal zijn.

In Dordrecht is er een groot aanbod aan zorg en ondersteuning. Heel belangrijk zijn de sociale wijkteams, actief in elke wijk. Daar kun je advies en ondersteuning krijgen op allerlei gebied: opvoeding, relatieproblemen, geldzorgen. Vaak hebben die zorgen met elkaar te maken: wie geldzorgen heeft, komt ook al snel in andere zorgen terecht. Daarom is het zo belangrijk om vroeg aan de bel te trekken en hulp te zoeken.

Die is er in Dordrecht volop. Zoals er ook veel mogelijkheden zijn om met weinig geld toch nog leuke dingen te doen in de stad. De Dordtpas is daarvan een mooi voorbeeld.

Een stad die naar elkaar omkijkt kan niet zonder vrijwilligers. In verenigingen, in de sport, in de wijken. Alleen al in zorg of welzijn zijn meer dan tweeduizend Dordtenaren als vrijwilliger actief. Van A tot Z: Van Albert Schweitzer ziekenhuis tot Zonnebloem! Vrijwilligers die onmisbaar zijn in deze organisaties. Vrijwilligers die er voor zorgen dat anderen mee kunnen blijven doen.

Mee blijven doen kan ook in de vorm van werk. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben extra scholing, begeleiding of ondersteuning nodig. Ik zie dat veel ondernemers bereid zijn om ook die mensen een baan te bieden. Niet voor niets kennen we inmiddels het label Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Ik wil hierbij graag al die betrokken Dordtenaren bedanken: mantelzorgers, vrijwilligers, ondernemers, medewerkers in de zorg en ondersteuning. Samen zorgen zij er voor dat dit een prettige stad is om te wonen, juist ook als je zorg of ondersteuning nodig hebt. Een stad waar iedereen mee telt!

Chris van Benschop
Wethouder Wmo

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: