Voorpagina Voorwoord Aafje Inzet078 ASVZ Beste Dordtenaren Gemeente Dordrecht Ontdek GeldenzoDordt.nl Sociaal Wijkteam Dordrecht vervolg Sociaal Wijkteam Dordrecht ContourdeTwern Dordrecht De Hoop ggz - Syndion De Hoop ggz Syndion Notariaat Nonhebel - Drechtwerk Notariaat Nonhebel Drechtwerk Buurtwerk Dordrecht Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht Humanitas Humanitas Drechtsteden

MEEDOEN IS LEUK DOE JE OOK MEE?

Wie zijn we? 

De Adviesraad Wmo & Jeugd bestaat uit tien inwoners van Dordrecht. We kijken actief mee als het gaat over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet. De Wmo is een wet die ervoor zorgt dat je zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen en mee kan doen. De gemeente regelt zorg, ondersteuning en begeleiding. De Wmo is voor mensen vanaf 18 jaar. De Jeugdwet regelt de meeste zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Zoals in onze naam is te zien adviseren we over de Wmo en de Jeugdwet. We vertellen aan de burgemeester en wethouders wat er goed en fout gaat bij de hulp en ondersteuning die de gemeente moet regelen.

Achterste rij, van links naar rechts: : Mirjam Karsten, Hans Bax, Piet Boelsma, Arie Kuperus, Ton Sins en Ellen Molenaar.
Voorste rij, van links naar rechts: Jannie Storm, Lisette van Genderen en Tjipke van der Plaats. Dymph Smeele ontbreekt.

We kijken of de regels en de uitvoering ervoor zorgen dat inwoners ook echt mee kunnen doen in Dordrecht. Om een goed beeld te krijgen gaan we in gesprek met inwoners. Als uit de gesprekken blijkt dat het niet of onvoldoende lukt om mee te doen dan proberen wij daar iets aan te doen.

Doe mee!

Heb je iets te melden waar we actie op kunnen nemen? Laat je verhaal horen en doe mee met het Inwonerspanel. Jouw ervaring kan leiden tot een advies/actie naar de gemeente.