Voorpagina Voorwoord Aafje Inzet078 ASVZ Beste Dordtenaren Gemeente Dordrecht Ontdek GeldenzoDordt.nl Sociaal Wijkteam Dordrecht vervolg Sociaal Wijkteam Dordrecht ContourdeTwern Dordrecht De Hoop ggz - Syndion De Hoop ggz Syndion Notariaat Nonhebel - Drechtwerk Notariaat Nonhebel Drechtwerk Buurtwerk Dordrecht Adviesraad WMO & Jeugd Dordrecht Humanitas Humanitas Drechtsteden

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Er is sprake van een zorgkloof: meer ouderen hebben (complexe) zorg nodig en er zijn minder zorgmedewerkers om die zorg te bieden. Bij Aafje gaan we daarom de zorg anders organiseren. Dit betekent onder andere dat onze medewerkers en vrijwilligers samen met de klant en diens mantelzorger bekijken welke zorg en ondersteuning nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Ook wordt er binnen Aafje nog nauwer samengewerkt op het gebied van zorg en welzijn.

Langer thuis wonen
Om langer thuis te kunnen blijven wonen, is het bevorderen en behouden van zelfstandigheid belangrijk. Dit gebeurt vanuit de indicatie van de wijkverpleegkundige. Samen met de klant en zijn/haar netwerk bekijkt de wijkverpleegkundige wat er nodig is. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inzet van technologie. Een medicijndispenser kan bijvoorbeeld een seintje geven als het tijd is om medicatie in te nemen. Een ander voorbeeld is een horloge dat detecteert als iemand valt. In dit geval wordt er automatisch hulp ingeschakeld.

Samenwerking binnen Aafje
De wijkverpleegkundige werkt wijkgericht en heeft een netwerk van zorgverleners in de omgeving. Bij Aafje hebben we ook meerdere expertises in huis. Denk hierbij aan de long- of diabetesverpleegkundige of casemanager dementie. Ook bieden we een Volledig Pakket Thuis (VPT) en Individuele Ondersteuning Thuis (IOT) aan.

Volledig Pakket Thuis
Met een VPT kunnen klanten die voorheen naar een verpleeghuis zouden gaan, toch thuis blijven wonen.

Een regisseur VPT bekijkt met de klant wat er nodig is. Het pakket wordt dus op de klant afgestemd en gaat niet alleen over zorg, maar ook over welzijn, behandeling en begeleiding.

Individuele Ondersteuning Thuis
Als er ondersteuning op het gebied van welzijn nodig is, kan de wijkverpleegkundige direct schakelen met het team van Individuele Ondersteuning Thuis (IOT). IOT richt zich op begeleiding aan huis en is er voor ouderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het bieden van structuur, een luisterend oor en het vergroten van het sociale netwerk. Ook kan het gaan om hulp bij financiën, zoals het op orde brengen van de administratie. Afhankelijk van de zorgvraag wordt IOT gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Inzet verschillende expertises
Doordat we bij Aafje meerdere expertises in huis hebben, is het makkelijk om snel te schakelen tussen bijvoorbeeld wijkverpleging en IOT. Als de wijkverpleegkundige bij een huisbezoek ziet dat er meer nodig is, dan kan IOT ingeschakeld worden.

Als de klant daarmee akkoord is, komt IOT langs. Samen bekijken de klant, wijkverpleegkundige en een medewerker van IOT hoe Aafje hulp en ondersteuning kan bieden. De nadruk ligt hierbij op preventie: hoe zorgen we ervoor dat de klant zo lang mogelijk zelfstandig blijft.

Zorgkloof: samen zorgen voor morgen
Aafje wil ook de klanten die in de toekomst zorg nodig hebben, zorg kunnen bieden. Dat lukt alleen als we nu beginnen met de zorg anders te organiseren. In samenwerking met de klant en mantelzorger bekijken wij wat nodig is om passende zorg te bieden. Wij werken toe naar een optimale inzet van de verschillende expertises die wij in huis hebben. En indien nodig en mogelijk maken we daarbij gebruik van technologie. Om de zorg voor klanten te kunnen blijven waarborgen én om het voor medewerkers en mantelzorgers zo werkbaar mogelijk te houden, organiseren we de zorg bij Aafje samen écht anders.