Voorpagina Nederweert Voorwoord Laten zien dat we goed omgaan met water Nederweert loopt voorop met afkoppelen Twee vliegen in één klap bij verbouwing Nationaal Park De Groote Peel profiteert mee Alle kleine beetjes helpen Geef het goede voorbeeld Het gaat om de toekomst van onze kinderen Zonde van het schone water in het riool Begin gewoon klein, met een regenton Een eco-school met een voorbeeldfunctie Het afkoppelen van regenwater heeft altijd zin Duurzaamheid is oké, ook voor de portemonnee Ik wil de wereld beter achterlaten Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Waterkrant 2023

‘Nationaal Park De Groote Peel profiteert mee’

Binnen een kleine gemeenschap stimuleren inwoners elkaar eerder om hemelwater af te koppelen en bewust om te gaan met water. Dat is althans de ervaring van Hubert Huijerjans, voorzitter van de Dorpsraad Ospeldijk. Bovendien profiteert Nationaal Park De Groote Peel van deze maatregelen mee.

“Hemelwater stroomt normaal gesproken richting de kern van Ospel”, weet Hubert Huijerjans. “Dat is niet best voor de Groote Peel, waar verdroging een probleem is. Staatsbosbeheer heeft al een groot project uitgevoerd om de waterstand in de Groote Peel op peil te houden. Water dat we in Ospeldijk weten te houden komt ook ten goede aan dit natuurgebied. Een reden te meer om maatregelen te nemen.”

Hubert Huijerjans was zijn tijd een beetje vooruit. Toen 23 jaar geleden zijn woonhuis werd gebouwd, werd het regenwater al gescheiden van de riolering. De huidige aanpassingen waren voor hem een fluitje van een cent. “Ik had gehoord dat in de toekomst hemelwater overal afgekoppeld zou moeten worden. Kennelijk had ik een vooruitziende blik. Tegenwoordig is dit standaard bij nieuwbouw. Inmiddels ligt er hier een infiltratieput met een inhoud van 5m3.

Tussen mij en de buren is een overloop aangelegd met groen en kiezel, voor het geval de infiltratieput mocht overstromen. Overtollig water komt dan in een bassin terecht. Ook is er een bladafscheider aangebracht, zodat bladeren de boel niet verstoppen.”

Hubert is al jaren actief bij de Dorpsraad Ospeldijk. De lijntjes naar de gemeente zijn hiermee kort. “De dorpsraad is een verbindingsstuk tussen gemeente en burgers. Problemen die we in onze gemeenschap tegenkomen, leggen we na een maandelijkse vergadering met de bestuursleden aan de gemeente voor. Dat resulteert in een goede samenwerking, alhoewel we altijd meer te wensen hebben dan er mogelijk is”, vertelt de voorzitter.

Via een eigen Facebook-pagina en e-mails werd een waterplan doorgezet naar inwoners van Ospeldijk. Ook mond-tot-mond reclame doet zijn werk.

De Groote Peel aan de rand van Ospeldijk is een belangrijke toeristische trekpleister in de gemeente Nederweert.

“Toen ik hier met graafwerkzaamheden bezig was voor de infiltratieput, kwamen buurtgenoten een kijkje nemen. Nadat ik wat tekst en uitleg had gegeven, zijn sommigen zelf aan de slag gegaan, vaak na advies in te hebben gewonnen bij wateradviseur Jac Broens van de gemeente Nederweert. Dan blijkt dat er voor iedereen wel een simpele oplossing voorhanden is. Mijn tip: kijk wat er mogelijk is en ga aan de slag.”

In de toekomst ziet Hubert Huijerjans een grotere taak weggelegd voor overheden. “Het weer wordt extremer, daar is geen ontkennen aan. We krijgen vaker te maken met droogte of wateroverlast. Gemeenten zouden daarom ook bij de aanleg van wegen rekening moeten houden met de waterproblematiek. En voor particulieren geldt: kijk bijvoorbeeld bij de aanleg van een tuin wat er mogelijk is qua waterbeheer. Je bent dan toch al bezig. En het kostenplaatje van afkoppelen valt doorgaans reuze mee, dankzij de gemeentelijke subsidie.”

Gemeente Nederweert