Voorpagina Nederweert Voorwoord Laten zien dat we goed omgaan met water Nederweert loopt voorop met afkoppelen Twee vliegen in één klap bij verbouwing Nationaal Park De Groote Peel profiteert mee Alle kleine beetjes helpen Geef het goede voorbeeld Het gaat om de toekomst van onze kinderen Zonde van het schone water in het riool Begin gewoon klein, met een regenton Een eco-school met een voorbeeldfunctie Het afkoppelen van regenwater heeft altijd zin Duurzaamheid is oké, ook voor de portemonnee Ik wil de wereld beter achterlaten Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Waterkrant 2023

‘Laten zien dat we goed omgaan met water’

Midden-Limburg is de droogste regio van Nederland. Ook de gemeente Nederweert, met een oppervlakte van 100km², kampt met verdroging. “Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee”, aldus Jorik Franssen, wethouder Economische Zaken, Financiën en Mobiliteit van de gemeente Nederweert.

“We willen met de wateropgave meters maken, daarvoor hebben we onze inwoners en bedrijven absoluut nodig”, weet Jorik Franssen. “Samen met de provincie en het waterschap investeren we hier als gemeente in, met een lokaal gezicht, kennis van zaken en een laagdrempelige aanpak.

Bovendien geven we als gemeente het goede voorbeeld. Daarom is bij de realisatie van het centrumplan Nederweert zo’n 10.000m² openbaar gebied en dakoppervlak afgekoppeld. We investeren flink in het waterbeheer in de openbare ruimte en zijn daarmee één van de koplopers in Limburg.

Het doel is om zoveel mogelijk bewustwording te creëren bij de inwoners van Nederweert, wat betreft waterbeheer. Ik daag onze inwoners graag uit: laat je inspireren door de persoonlijke verhalen en de makkelijke maatregelen uit de Waterkrant en nodig onze wateradviseur uit voor een vrijblijvend huisbezoek. We denken graag mee over haalbare en betaalbare oplossingen. Zo worden we met z’n allen waterslim.”

Op de lange termijn wil de gemeente Nederweert 40% van de totale verharding (woningen en bedrijven en het openbare gebied) aangesloten op de riolering afgekoppeld zien. Een flinke klus, die wethouder Franssen echter met vertrouwen tegemoet ziet. “Het is een kwestie van de juiste kansen pakken die zich voordoen. Denk daarbij aan waterbeheer bij de aanleg en reconstructie van wegen en grote rioolrenovaties. Ook bij nieuwbouw is het al langer verplicht om regenwater ter plekke op te vangen en niet op het riool te lozen.”

Dat goed waterbeheer niet alleen nuttig en noodzakelijk is, maar ook een sociaal-maatschappelijk doel kan dienen, bewijst het afgeronde project wadi Merenveld en het toekomstig project wadi Hoebenakker, dat deze zomer gerealiseerd wordt.

“Dat zijn ontmoetingsplekken voor de hele gemeenschap, met een natuurlijke inrichting, waar wadi’s en wandelpaden worden aangelegd en we inzetten op genieten en sporten in eigen buurt. Dat gebeurt in overleg met omwonenden, die meedenken en ideeën aandragen. Zo creëren we bewustwording. Ook wordt met de wadi’s en groene inrichting zichtbaar dat we goed omgaan met water en gaan we verdroging en toekomstige wateroverlast tegen. En dat is tenslotte waar het allemaal om draait”, zo besluit Jorik Franssen enthousiast.

Gemeente Nederweert