Voorpagina Voorwoord Waterweg Wonen Vlaardingen MVS Jeugdmodel van start Mevis Gemeente Vlaardingen Jeugd- en volwassenenfonds sport en cultuur Stroomopwaarts Verbinding in de stad Fief Een tegen eenzaamheid Argos Zorggroep Seniorenwelzijn - De Kulk CJG Rijnmond CJG Rijnmond vervolg

Prettig Wonen in Vlaardingen

Bij Waterweg Wonen werken wij met KOMPASSIE samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Dat doen we door te zorgen voor goede en betaalbare woningen. En door mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen prettig samenleven. Wij hebben extra oog voor mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

Nieuwe bewoners leren elkaar kennen

Ontmoetingsruimten voor bewoners

Verbinding tussen bewoners

Ontmoeten in de wijk

Wat betekent Prettig Wonen voor bewoners?

Meer verhalen over onze huurders en ons werk?

Bekijk hier ons nieuwste bewonersblad!