Voorpagina Voorwoord Waterweg Wonen Vlaardingen MVS Jeugdmodel van start Mevis Gemeente Vlaardingen Jeugd- en volwassenenfonds sport en cultuur Stroomopwaarts Verbinding in de stad Fief Een tegen eenzaamheid Argos Zorggroep Seniorenwelzijn - De Kulk CJG Rijnmond CJG Rijnmond vervolg
in de gemeente Vlaardingen

Geen geld voor sport of danslessen?

Het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport en Cultuur helpt!

Iedereen die in Vlaardingen wil sporten, moet dat kunnen doen.  Sport en bewegen draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid. En helemaal bij een vereniging, waar mensen zijn met dezelfde interesses en waaruit zomaar nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. Niet iedereen is helaas in staat om de kosten te kunnen betalen die horen bij het lidmaatschap van een vereniging. Daarom kunnen mensen van alle leeftijden in Vlaardingen met een laag inkomen financiële ondersteuning krijgen.

Sporten is voor jong en oud

Vlaardingen kent een groot aanbod sportaanbieders en daarbij biedt de Broekpolder veel mogelijkheden om in de natuur hard te lopen. Wethouder Arnoud Proos: “Iedereen moet kunnen sporten. Kinderen leren daardoor veel sociale en motorische vaardigheden en voor volwassenen is het een belangrijke manier om fit en gezond te blijven en om sociale contacten op te doen. Daarom ben ik ook zo blij dat we deze regelingen kunnen aanbieden. Juist in gezinnen waar minder te besteden is, is het risico groot dat er geen geld is voor sport. Als gemeente willen we deze gezinnen daarom graag ondersteunen.”

Hoe werkt het?

Een vereniging mag zelf geen boordeling doen. Dat doet een tussenpersoon. Denk je dat je recht hebt op financiële ondersteuning? Maak dan een afspraak met een intermediair. Bijvoorbeeld:

1. Vlaardingen in Beweging:
Diego Remondo Gomez
T. 06-43646690
E. [email protected]

2. Stichting VTV (aangepast sporten):
Monica van Houwelingen
T. 06-10744746
E. [email protected]

3. KADE40:
Barry Marre
T. 010 - 46 02 011
E. [email protected]

4. Stroomopwaarts:
T. 010 – 24 65 555

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld of er recht is op financiële ondersteuning. Daarna wordt een officiële aanvraag ingediend die binnen drie weken wordt beoordeeld. De contributie wordt rechtstreeks aan de vereniging betaald.

De financiële ondersteuning geldt voor één jaar, dus elk jaar volgt er een gesprek met de tussenpersoon.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of zoekt u andere intermediairs? Kijk dan op de websites van de fondsen:
1. www.jeugdfondssportencultuur.nl
2. www.volwassenenfonds.nl

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: