Voorpagina Voorwoord Waterweg Wonen Vlaardingen MVS Jeugdmodel van start Mevis Gemeente Vlaardingen Jeugd- en volwassenenfonds sport en cultuur Stroomopwaarts Verbinding in de stad Fief Een tegen eenzaamheid Argos Zorggroep Seniorenwelzijn - De Kulk CJG Rijnmond CJG Rijnmond vervolg
in de gemeente Vlaardingen

Voorwoord

‘Mijn lieve vader viel op 85-jarige leeftijd van de trap en had opeens allerlei extra zorg nodig. Wat je dan opeens moet regelen.’

‘Mijn buurvrouw wilde samen met mij padel gaan doen, maar het was voor haar echt te duur. Toen hebben we samen gekeken welke regelingen er waren en nu sporten we elke week samen!’

Kinderen die hun ouder wordende ouders bijstaan, of buren die elkaar helpen om dingen uit te zoeken: dat is een mooie manier van samenleven. En daar zijn gelukkig veel mooie voorbeelden van te vinden in onze stad. De gemeente kan die zorg weer ondersteunen met het aanbieden van professionele zorg of armoederegelingen.

Vreugde en verdriet liggen in Vlaardingen ook dicht bij elkaar. Aan de ene kant worden inwoners geraakt door stijgende prijzen van voedsel en energie, waardoor soms extra inkomenssteun nodig is. Tegelijk is 2023 ook een feestjaar voor onze stad, omdat we vieren dat we 750 jaar geleden stadsrechten kregen. Daar komen nog allerlei feestelijke activiteiten voor aan.

Als wethouders van het sociaal domein, gezondheid, armoede en sport zijn we dankbaar voor de mooie zorgvoorzieningen die er zijn en voor de hulp die beschikbaar is. En ook voor alle mensen die vrijwillig en via mantelzorg hun steentje bijdragen.

We wensen u veel leesplezier!

Arnoud Proos: wethouder Werk & Inkomen,
Armoedebeleid en Sport & Bewegen
Jacky Silos: wethouder Zorg, Jeugd en Onderwijs

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van de gemeente Vlaardingen.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

April 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: