Voorpagina Week van de Ontmoeting 2023 Voor ieder 1 Lekker in je vel DSV Mantelzorg WelzijnsKompas Hillegom-Lisse Buurtkracht Aemosa Gezond leven Wacht niet met hulp vragen HOZO In de problemen geraakt? Programma: Week van de ontmoeting Marente Jongeren in het vizier Stichting Welzijnskwartier
in de gemeente Hillegom & Lisse

Beste inwoners van Hillegom en Lisse,

Voor je ligt de nieuwe uitgave van de Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Hillegom en Lisse. In de gemeente Hillegom en Lisse kun je op verschillende levensgebieden ondersteuning krijgen. Hoe en waar lees je in deze Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Hillegom en Lisse. Neem gerust contact op met de organisaties in deze informatiekrant en ontdek wat u voor elkaar kunt betekenen!

Week van de Ontmoeting 2023
Iedereen doet ertoe en doet mee!

In september wordt in heel Nederland de Week van de Eenzaamheid georganiseerd (www.eentegeneenzaamheid.nl). Het komt regelmatig voor dat mensen niet durven te zeggen dat ze eenzaam zijn, terwijl contact met elkaar zoveel moois kan brengen. Daarom staat Hillegom en Lisse deze week in het teken van elkaar ontmoeten, dit benadrukken we dan ook in de Week van de Ontmoeting.

Week van de Ontmoeting

De week van de Ontmoeting is van 27 september tot en met 7 oktober met een uitgebreid programma om elkaar te ontmoeten. Welzijnskompas en vele andere verenigingen en organisaties beloven er een fijne en gezellige week van te maken. Waar je buurtgenoten ontmoet, met elkaar in gesprek gaat en nieuwe hobby’s opdoet. Wethouder Riet Austie (Lisse) is enthousiast over dit initiatief: “Het is jammer dat veel mensen niet uitkomen voor hun eenzaamheid, meer mensen zouden open en eerlijk moeten kunnen zeggen dat ze zich zo nu en dan eenzaam voelen. Ik ben blij met de week van de Ontmoeting en hoop dat we veel inwoners inspireren om met elkaar in contact te komen.” Wethouder Jan van Rijn (Hillegom) sluit zich van harte aan bij zijn collega: “Als wethouder hoop ik dat gevoelens van eenzaamheid uit de taboesfeer komen. Want als u zich wel eens eenzaam voelt, weet dan dat u daarin niet alleen bent. Deze week is zo belangrijk om deze gevoelens bespreekbaar te maken!”

Bijna de helft van de Nederlanders (49%) voelt zich eenzaam

Ook in Hillegom en Lisse voelt bijna 40% van de inwoners zich soms eenzaam. Ongeveer 10% van onze dorpsgenoten is ernstig eenzaam. Dit zijn ook mensen van wie je niet direct verwacht dat ze zich eenzaam voelen. Als iemand zich af en toe eenzaam voelt, is dat niet zo erg. Komt het regelmatig voor, dan kan dat op de lange termijn vervelende gevolgen hebben voor het sociale leven en de (geestelijke) gezondheid van mensen.

www.herken-eenzaamheid.nl Gelukkig staan er steeds meer organisaties, ondernemers en inwoners klaar voor dorpsgenoten die zich eenzaam voelen.

Meer informatie over de Week van de Ontmoeting

Kijk op www.herken-eenzaamheid.nl/week-van-de-ontmoeting voor het complete programma en doe mee! Op pagina 13 van deze krant kan je al een kijkje nemen in het programma.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van Welzijnskompas Hillegom-Lisse

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

September 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: