Voorpagina Week van de Ontmoeting 2023 Voor ieder 1 Lekker in je vel DSV Mantelzorg WelzijnsKompas Hillegom-Lisse Buurtkracht Aemosa Gezond leven Wacht niet met hulp vragen HOZO In de problemen geraakt? Programma: Week van de ontmoeting Marente Jongeren in het vizier Stichting Welzijnskwartier
in de gemeente Hillegom & Lisse

Van links naar rechts: Maaike de Boer, Mariska van der Made, Joël Schijveschuurder

Wacht niet met hulp vragen
tot het echt niet meer gaat!

Veel mensen kloppen pas aan voor hulp als het water hen al aan de lippen staat. Omdat ze zich schamen, hopen ze dat het vanzelf overgaat of vinden ze dat ze het zelf op moeten kunnen lossen. Maatschappelijk werker Joël Schijveschuurder en zijn collega’s van Voor ieder 1 in Lisse komen dit vaak tegen in de praktijk. Hij benadrukt dat het nooit te laat is om aan te kloppen en zou willen oproepen niet te lang te wachten met aanmelden.

“Als je eerder komt, kunnen we vaak meer en is het hulpverleningstraject korter,” legt Joël uit. “Bijvoorbeeld bij relatieproblemen. Als er problemen zijn maar geen van beiden heeft de deur nog definitief dichtgetrokken, zijn er nog kansen om aan de relatie te werken als beide partijen daarvoor open staan. Vaak helpt het al enorm als je je hart kunt luchten bij iemand die naar je luistert zonder oordeel en verwachtingen.”

Iedereen en iedere situatie is anders

“Onze hulp is kortdurend en wij werken heel vraag- en oplossingsgericht. Concreet betekent dit, dat we doelgericht vragen stellen om heel duidelijk te maken wat jij wilt bereiken. Want hoe scherper we samen krijgen waar jij naartoe wilt, hoe duidelijker het wordt wat je kunt doen om daar te komen en wie en wat je daarbij nodig hebt. Iedereen en iedere situatie is anders. We kijken naar jouw mogelijkheden, wat je goed kunt en welke praktisch toepasbare stappen je kunt zetten. Zelf of met mensen uit jouw omgeving

Als er meer nodig is, kennen wij het hulpverleningsaanbod in de regio en kunnen je adviseren waar je het beste geholpen kan worden.”

“Iedereen uit Lisse en Hillegom kan zonder verwijzing bij ons terecht voor hulp, advies of ondersteuning op allerlei gebieden, emotioneel en praktisch. Bijvoorbeeld als je veel piekert, er problemen zijn tussen jou en je partner of financiële problemen. In ons team werken verschillende specialisten dus er is veel kennis in huis. Bijvoorbeeld over opgroeien en opvoeden en het omgaan met een chronische aandoening of beperking. Wij zitten dicht in de buurt en de hulp is gratis.”

Over Voor ieder 1:

Voor ieder 1 zet zich in voor een veilige, inclusieve en gezonde samenleving waarin iedereen zich gesteund voelt en waar iedereen mee kan doen. Wij zijn er voor die inwoners voor wie dat (even) niet vanzelfsprekend is en die er zelf of met hun omgeving niet uitkomen.

Zij hebben hulp, advies of ondersteuning nodig omdat er uitdagingen zijn op het gebied van opvoeden en opgroeien, geldzaken en administratie, welzijn en relaties, werk en dagbesteding. Onze naam zegt het al, iedereen kan bij ons terecht ongeacht leeftijd, achtergrond of situatie.

Contact:

Woon je in Lisse? Dan vind je ons in:
De Bolster
Grachtweg 38
2161 HN Lisse

Woon je in Hillegom?
Dan vind je ons in:
Dienstencentrum Elsbroek
Abellalaan 1
2182 TX Hillegom

Op www.voorieder1.nl vind je verdere contactgegevens en spreekuurtijden.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: