Voorpagina Voorwoord Magenta Zorg Meedenken aan de keukentafel - Energiecoaches van Heiloo Energie Zaffier: Ondersteuning bij werk, geldzaken en inburgering - Geldfit De Ambulante Coach GGZ Noord-Holland - dnoDoen dnoDoen Inloopspreekuur geldzaken - Tips voor lagere energierekening Tips voor besparen op gas Zaffier Zaffier - samen kom je verder Petra Jansen personal lifecoach - Brijder - Buurtsportcoach Brijder Jeugd ZorgMies - Bibliotheek Kennemerwaard - Koel Jeugdzorg Koel Jeugdzorg en JGGZ Horizon College - Met Fabienne Kennemer wonen. Kennemer Wonen De Buurtsportcoach

Loop jij als ouder/verzorger of als jongere tot 18 jaar ergens tegenaan in het dagelijkse leven? En zou jij dit graag anders willen?

Dat kan!

Iedereen loopt in zijn leven wel eens ergens tegenaan. Het wordt vervelend als jij hier een langere periode last van blijft houden. Vanuit De Ambulante Coach kan (laagdrempelig) begeleiding geboden worden bij allerlei hulpvragen. Denk als ouder/ verzorger aan opvoedkundige vragen, maar ook aan andere soort vragen zoals ouderbemiddeling of contactherstel met kinderen. Als jongere kun je denken aan een coach of een mentor waarmee je het over allerlei zaken kunt hebben. Misschien ben je wel opzoek naar iemand die jouw bepaalde vaardigheden aanleert of juist iemand die (tijdelijk) als een vertrouwenspersoon voor jou kan zijn.

Starten zonder wachtlijst

In alle situaties kan er op korte termijn een intake plaatsvinden met een begeleider. Wij hanteren geen wachtlijsten. Om deze intake tot stand te laten komen, is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dit gesprek wordt gebruikt om kennis met elkaar te maken en om te bespreken bij welke vraag de begeleider jou kan helpen. De begeleiding vindt plaats waar jij dat wilt en wanneer jij dat wilt.

Casus Ricardo*

Ricardo is 13 jaar als hij via de huisarts aangemeld wordt bij De Ambulante Coach. De huisarts geeft aan dat er thuis spanningen zijn en dat het op school niet goed gaat met Ricardo. Nadat er een intake heeft plaatsgevonden, gaat de begeleider eerst een aantal keren met Ricardo in gesprek en ondernemen zij een aantal activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Tegelijkertijd voert de begeleider apart een aantal gesprekken met zijn ouders. Ouders geven aan dat Ricardo zowel op school als thuis de grenzen opzoekt en deze regelmatig overschrijdt. Ricardo vindt dat dit meevalt. Hij geeft aan dat zijn ouders erg streng zijn en dat zijn vrienden veel meer mogen dan dat hij mag. De begeleider besluit om gezamenlijke gesprekken te voeren met Ricardo en zijn ouders.

Tijdens deze gesprekken zorgt de begeleider ervoor dat Ricardo en zijn ouders écht met elkaar in gesprek kunnen. Ook onderhoudt de begeleider het contact met school. School levert input voor de één-op-één gesprekken met Ricardo door aan te geven waar zij tegenaan lopen. Ricardo boekt vooruitgang doordat hij een vertrouwensband heeft opgebouwd met zijn begeleider en hierdoor aanneemt wat de begeleider aangeeft. Zo werken zij samen aan het behalen van zijn doelen. De begeleider laat Ricardo de consequenties van zijn gedrag inzien en leert Ricardo om bewuste keuzes te maken op school.

Doordat ouders de aangeleerde handvatten goed in de praktijk toepassen, lukt het hen om beter aan te sluiten bij Ricardo. Dit in combinatie met de gesprekken met Ricardo en de gezamenlijke gesprekken zorgt ervoor dat er thuis minder escalaties plaatsvinden.

Nazorg

De begeleider blijft, in het kader van nazorg, nog een tijd beschikbaar voor het gezin. Ricardo en ouders doen zo nu en dan nog een beroep op de begeleider.

Afsluiting

Dit traject van Ricardo is na ongeveer 9 maanden afgesloten. De laatste 2 maanden hiervan was de begeleider betrokken in het kader van nazorg.

*Ricardo is een fictieve naam i.v.m. privacy