Voorpagina Voorwoord Tintengroep Join Us - VIP! Assen - Zoo-vaardig Cedin Financiële problemen of zorgen? Sport- en cultuurfonds De Laatste Eer Buurtbemiddeling in de gemeente Assen - Mijn Buurt Assen - STILA Preventiefonds Mijn Buurt Assen Altijd een wijkgebouw dat bij jou past Cliëntondersteuning - Laat jouw stem horen - Cliëntenraad Mantelzorgers - Bierens van Boven Advocaten Vanboeijen - Accolade Zorg Accolade Zorggroep Woonservice Drenthe - DNK Assen CKC Drenthe - Assen Sportstad CKC Drenthe
in de gemeente Assen 

Cultuur is een prachtig middel om met de beslommeringen van de dag om te gaan

Djodjie Rinsampessy is cultuurcoach bij Vaart Welzijn en senior sociaal werker. In zijn eigen tijd is hij dichter en publicist en heeft een aantal publicaties op zijn naam staan

1. Hoe ziet de dag van een cultuurcoach eruit?

“MIjn dag begint met afspraken met o.a. collega’s zoals de buurtwerkers of buurtsportwerkers. Mijn Buurt Assen, adviseurs van kunst- en cultuurinstellingen, onderwijsmensen, beleidsmakers van de gemeente Assen, een buurtcentrum of met bewoners in een wijk en wat administratief werk.”

2. Wat maakt jouw werk zo leuk?

“Mijn werk is zowel leuk als interessant omdat ik mijn werk kan combineren met mijn passie voor cultuur. Ik ben gepassioneerd over cultuur en geniet van activiteiten zoals kunst en het samenbrengen van mensen om samen iets te ondernemen of te creëren.

‘Cultuur, een prachtig middel om met de beslommeringen van de dag om te gaan’ en het zorgt voor de ontmoeting met de ander. Het is een creatieve ‘uitlaatklep’ en het leert je anders om te gaan met hoe je op dat moment in het leven staat. Het zorgt voor energie, creativiteit en kracht.

Een interessante ontwikkeling is dat naast het ‘reguliere werk’ voor volwassenen, de gemeente onlangs geld beschikbaar heeft gesteld om ook iets te doen voor en met jongeren. Om deze bij elkaar te brengen en de ontmoeting onderling te stimuleren.”

3. Wat kan een cultuurcoach voor de inwoners van Assen betekenen?

“Een cultuurcoach helpt nieuwe projecten op gang te brengen. We moedigen mensen en professionals aan om mee te doen aan culturele activiteiten en kunsteducatie in Assen. Als je met een cultuurcoach praat, kun je samen ontdekken wat er mogelijk is. De cultuurcoach is belangrijk voor goede en makkelijke toegang tot kunsteducatie en culturele activiteiten in de buurt.”

4. Waar kunnen de inwoners van Assen jou vinden?

“Bij Vaart Welzijn aan het Apollopad 5 in Assen. Ik ben van maandag tot en met donderdag bereikbaar op 06-362 616 71 of [email protected] en/of [email protected]. Je kunt ons ook vinden op Facebook: Cultuurcoach Vaart Welzijn.

Sport- en cultuurfonds

Een abonnement voor de sportschool, een lidmaatschap van de voetbalclub, lid worden van het zangkoor of kosteloos naar bioscoop, theater of museum. Volwassen inwoners met een minimum inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) kunnen een vergoeding aanvragen voor het totale aanbod van sport en cultuur in Assen.

Er zijn 2 soorten vergoedingen; betaling van contributie en een tegoed voor eenmalig gebruik.

  1. Contributie of abonnement voor de sportschool, zangvereniging, pianoles, voetbalvereniging etc. Het abonnement/de contributie wordt voor 1 jaar betaald. Ieder jaar vraag je opnieuw aan.
  2. Een tegoed, in te zetten voor bijvoorbeeld eenmalig bioscoop-, theater- en museumbezoek. Maar ook een bezoek aan het zwemparadijs in De Bonte Wever is mogelijk.

Aanvragen

Neem contact op met de buurtteams van Vaart Welzijn via 088-123 09 99 of kijk op de website van Vaart Welzijn.

Bespreek met hen van welke vereniging je lid wilt worden of waar je bonnen voor aanvraagt. Zij dienen de aanvraag voor je in bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur handelt de aanvraag verder af. Binnen uiterlijk 3 weken heb je antwoord.

Meer weten?

Kijk op www.assen.nl/sport-en-cultuurfonds.

Tip! Wilt u wel graag sporten maar weet u niet zo goed wat bij u past? Informeer eens of een proefles mogelijk is, voordat u een aanvraag doet voor contributie.


MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) - seniorensport

Bewegen helpt om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Voldoende bewegen draagt bij aan een goede conditie en helpt om je lichamelijk en mentaal fitter te voelen.

MBvO-seniorensport heeft een gevarieerd aanbod sportactiviteiten voor senioren op diverse locaties in Assen. De beweegactiviteiten in een groep zijn gericht op het bevorderen van de conditie, stabiliteit (valpreventie), mobiliteit en cognitieve functies. Daarnaast speelt het sociale aspect een belangrijke rol.

De activiteiten worden op een ongedwongen, gezellige wijze gegeven door speciaal opgeleide docenten. Bij elke les worden andere materialen en/of muziek gebruikt.

Voor mensen met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid de contributie vergoed te krijgen uit het sport- en cultuurfonds. Het is mogelijk vrijblijvend een proefles mee te doen voordat je lid wordt.

Wil je werken aan jouw conditie? Vaart Welzijn organiseert verschillende activiteiten. Deze zijn te vinden op www.vaartwelzijn.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: