Voorpagina Voorwoord Tintengroep Join Us - VIP! Assen - Zoo-vaardig Cedin Financiële problemen of zorgen? Sport- en cultuurfonds De Laatste Eer Buurtbemiddeling in de gemeente Assen - Mijn Buurt Assen - STILA Preventiefonds Mijn Buurt Assen Altijd een wijkgebouw dat bij jou past Cliëntondersteuning - Laat jouw stem horen - Cliëntenraad Mantelzorgers - Bierens van Boven Advocaten Vanboeijen - Accolade Zorg Accolade Zorggroep Woonservice Drenthe - DNK Assen CKC Drenthe - Assen Sportstad CKC Drenthe
in de gemeente Assen 

Onafhankelijke cliëntondersteuning, voor alle inwoners van de gemeente Assen

Loop je vast bij het aanvragen van een (her)indicatie? Heb je een moeilijk gesprek bij de gemeente of een zorgorganisatie? Heb je vragen over wat je moet regelen als je kind 18 wordt? Of heb je zorg nodig voor je ouders, je partner of jezelf, maar weet je niet precies welke zorg en waar je moet zijn? De onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Samen kan je hierbij helpen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Oebel Reitsma is cliëntondersteuner bij MEE Samen. Oebel: “De cliëntondersteuner is iemand die je bij kan staan en je verder op weg kan helpen. Wij zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en kennen de organisaties in Assen en omgeving. Soms heb je net even dat extra steuntje in de rug nodig. Dan kun je gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning voor informatie, advies en hulp.”

Wij helpen jou verder

Een heel team van onafhankelijke cliëntondersteuners staat klaar om inwoners te ondersteunen bij hun vragen. De cliëntondersteuners kunnen jou op verschillende manieren helpen.

  • Wij gaan met je mee naar jouw gesprek met bijvoorbeeld gemeente of andere organisatie en bereiden het gesprek samen met jou goed voor
  • We helpen jou met het doen van een aanvraag
  • We kiezen samen met jou de passende zorg en een goede zorgaanbieder
  • We bespreken met jou de hulp die nodig is en zoeken uit hoe je deze hulp krijgt

Gratis en voor iedereen

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor iedereen in Assen met een hulpvraag. De ondersteuning is gratis.

Contact

Je kunt de cliëntondersteuners van MEE Samen in de gemeente Assen bereiken via [email protected] of via telefoonnummer 088-633 06 33. Als er meer informatie nodig is, maken we een afspraak voor een gesprek. Samen zoeken we de hulp die het beste bij je past.


Laat jouw stem horen

Heb je een vraag aan de gemeente? Vind je dat er iets anders kan? Wil je jouw mening delen met de gemeente? Dat kan op verschillende manieren. Je kunt natuurlijk altijd rechtstreeks met de gemeente bellen of mailen. Maar de gemeente Assen heeft ook twee raden die namens jou, jouw stem kunnen laten horen; de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie.

PARTICIPATIERAAD ASSEN

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Als het sociale beleid dat de gemeente maakt beter kan, dan geven ze hierover gevraagd en ongevraagd advies.

RAAD VOOR CLIËNTENPARTICIPATIE ASSEN (RCPA)

De Raad voor Cliëntenpaticipatie Assen geeft de gemeente ook gevraagd en ongevraagd advies met als doel het sociale beleid én de dienstverlening te verbeteren. Dit doen ze vanuit het gezichtspunt van de cliënt. Waar de Participatieraad zich richt op alle inwoners richt de cliëntenraad zich met name op de meest kwetsbare inwoners.

GEEF JOUW MENING

Voor beide raden is het belangrijk om jouw mening en ervaringen te horen. Beide raden hebben jou nodig en je wordt dus ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt over werk, inkomen, zorg en welzijn.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website www.rcp-assen.nl of www.assen.nl/participatieraad. Ze hebben allebei ook een Facebookpagina @rcpassen of @participatieraad.assen.

Wil jij meedenken over de dienstverlening?

Vaart Welzijn heeft een cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger van alle mensen die gebruik (willen) maken van de diensten van Vaart Welzijn. De cliëntenraad bespreekt signalen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook adviseert de cliëntenraad over elk onderwerp dat van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd. De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor is een onafhankelijke klachtenregeling welke mede door de cliëntenraad is opgesteld.

Meld je aan voor de cliëntenraad

  • Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit 4 leden.
  • We spreken met diverse afdelingen van Vaart Welzijn.
  • We proberen actueel te zijn en zo gaan we ook op werkbezoek en bezoeken we diverse activiteiten in de wijk waarbij Vaart Welzijn betrokken is.

Met 4 personen is dat best een hele klus. Daarom zoeken wij jou!

Woon je in de gemeente Assen, voel jij je betrokken bij het welzijn van de inwoners en wil jij ook actief meedenken over de dienstverlening van Vaart Welzijn? Meld je dan aan voor onze cliëntenraad! Meer informatie vind je op www.vaartwelzijn.nl. Of neem contact op met Feitze Boomsma, voorzitter van de [email protected].

Niet in de cliëntenraad, wel meepraten?

Dan komen we graag met jou, als vertegenwoordiger van de cliëntenraad, in contact om over de kwaliteit van de dienstverlening van Vaart Welzijn te praten. Onze wens is om dit één of twee keer per jaar te bespreken. Opgave kan via [email protected].

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: