Voorpagina Voorwoord Tintengroep Join Us - VIP! Assen - Zoo-vaardig Cedin Financiële problemen of zorgen? Sport- en cultuurfonds De Laatste Eer Buurtbemiddeling in de gemeente Assen - Mijn Buurt Assen - STILA Preventiefonds Mijn Buurt Assen Altijd een wijkgebouw dat bij jou past Cliëntondersteuning - Laat jouw stem horen - Cliëntenraad Mantelzorgers - Bierens van Boven Advocaten Vanboeijen - Accolade Zorg Accolade Zorggroep Woonservice Drenthe - DNK Assen CKC Drenthe - Assen Sportstad CKC Drenthe
in de gemeente Assen 

Onderwijs aan anderstalige kleuters

Op Kindcentrum Het Octaaf in Assen zaten al twee Syrische en één Russische kleuter. Inmiddels zijn daar vier Oekraïense kinderen bij gekomen. Normaal gesproken stromen anderstalige kinderen in speciale taalklassen in. “Maar deze klassen zaten vol”, vertellen directeur Elsje en leerkracht van groep 1/2 Djenah. “Wij wilden deze kinderen graag een plek geven bij ons op school. Wij hadden geen ervaring met anderstalige kinderen, maar durfden het met kinderen in de kleuterleeftijd wel aan. Het leren gaat dan nog spelenderwijs en jonge kinderen pakken nieuwe dingen, ook een nieuwe taal, snel op.”

Gebaren

Dat is goed te zien als juf Djenah de Oekraïense kleuters uit Rupsje Nooitgenoeg voorleest. Ze doen enthousiast mee, weten al veel Nederlandse woorden en stellen ook al vragen in het Nederlands. “Ik maakte altijd al veel gebruik van gebaren bij het lesgeven”, legt Djenah uit, “maar heb voor deze kinderen officiële gebaren voor veel voorkomende woorden aangeleerd. Bij iedere handeling hoort een gebaar. Dat werkt heel goed. Het is heel leuk om te zien dat de Nederlandse kleuters deze gebaren overnemen om met de anderstalige kinderen te communiceren. Dat verloopt heel natuurlijk.”


Veilig gevoel

Naast het aanleren van de taal, lag vanaf het begin de focus op het geven van een veilig gevoel aan de kinderen. “Dat was voor ons het allerbelangrijkste”, zegt Elsje. “Dat hebben we ook besproken met de Nederlandse kinderen. Wat kunnen we samen doen om de nieuwe kindjes een fijn en veilig gevoel te geven op school? Dat pakten ze heel goed op.”

Djenah: “Dat was voor mij ook iets om telkens rekening mee te houden. In het begin was het bijvoorbeeld heel belangrijk om goed uit te leggen dat ik weleens de klas uit moet, maar ook altijd weer terugkom. Vergeleken met de start zien we nu gelukkig dat de anderstalige kinderen al heel goed op hun plek zitten hier. Ze zijn opener en minder angstig geworden en leggen veel meer contact met de andere kinderen. Dat is zo mooi om te zien!”

Meer informatie?

Kindcentrum Het Octaaf in Assen maakt onderdeel uit van CKC Drenthe Onderwijs & Kinderopvang. Meer weten over dit onderwerp? Bel 0592 – 346 801 of mail [email protected].

Meedoen met sport- en bewegen kent cultuurverschillen

Assen Sportstad stimuleert dat iedereen die wil sporten, ook daadwerkelijk kán sporten door het wegnemen van financiële, fysieke of sociale drempels. Meedoen met sporten of bewegen gaat niet altijd als vanzelfsprekend. Daarom is Assen Sportstad met zorgorganisaties, inwoners en sportaanbieders in gesprek om samen te kijken wat er precies nodig is en welke drempels worden ervaren. Met zowel vluchtelingen als statushouders zijn er succesvolle stappen gemaakt richting deelname aan sport.

Speciaal voor jongeren op het AZC (asielzoekerscentrum) is er een pilot gestart van Team Up (Warchild en Save the Children) in samenwerking met sportverenigingen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren van het AZC graag meer aansluiting willen met de samenleving. Tegelijkertijd is sport helpend bij het aangaan van sociaal contact en het loslaten van spanning. Tijdens de pilot maken jongeren kennis met verschillende sportverenigingen en sporten op het AZC waarna zij ook een bezoek brengen aan de deelnemende vereniging. Afgelopen maanden is gebleken dat deze pilot succesvol is en daarom zal de pilot worden verlengd en uitgebreid naar andere AZC’s in Nederland.

Ook Statushouders in Assen worden gestimuleerd tot sportdeelname. Naast het vergroten van psychisch en lichamelijk welzijn, is het een fantastisch middel om nieuwe vrienden te maken, te integreren en te werken aan taalvaardigheden. Samen kennismaken bij de club, is een idee welke momenteel wordt onderzocht met partijen die statushouders ondersteunen bij hun integratie. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de sportcultuur, vrijwilligerswerk en lidmaatschap van een vereniging niet in ieder land bekend is.

In samenwerking met Vlucht Voorwaarts wordt clubondersteuning aangeboden middels workshops over cultuurverschillen.

Overigens biedt Assen Sportstad ook ondersteuning aan andere doelgroepen, inwoners en zorg- en welzijnsorganisaties. Loop je ergens tegenaan dat je belemmert om te kunnen sporten? Assen Sportstad komt graag met je in gesprek.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.assensportstad.nl.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: