Voorpagina Voorwoord Elver Pak uw Gelrepas! MVT Arnhem - Aanvraag energietoeslag Wijkteams Arnhem Contact met het wijkteam - Samen in de Wijkzorg Eenzaamheid onder jongeren Steentjes Mediation & Scheidingsspecialist Plushome Arnhem Op weg naar werk Vrijwilligerswerk - Attent Zorg en behandeling Attent Thuiszorg Pleyade - RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Pleyade RIBW Arnhem & Veluwse Vallei Vizier Oost
in de gemeente Arnhem

Contact met het wijkteam,
en dan?

Je hebt je online of telefonisch gemeld bij Wijkteams Arnhem. Hier lees je hoe de wijkteams werken en wat je kunt verwachten.

1. Afspraak maken

Nadat je contact hebt gezocht met Wijkteams Arnhem, wordt er kort met je doorgenomen wat je vraag is, met wie en waar het eerste gesprek gaat plaatsvinden. Dan wordt er een afspraak gemaakt. Eerder contact gehad met een coach? Neem daar dan opnieuw contact mee op.

Liever langskomen?

Je kunt ook een coach aanspreken op school of in het buurtcentrum. Kijk op pagina 8 voor een overzicht met adressen.

2. Keukentafelgesprek

Het eerste gesprek heet het keukentafelgesprek. In dat gesprek leert de coach van Wijkteams Arnhem je graag beter kennen. Wat is er precies aan de hand? Heb je zelf al oplossingen gevonden? Wie kunnen jou daarbij helpen? Je kunt zelf ook iemand uitnodigen voor het gesprek om met je mee te denken. Ken je niemand? Dan kun je ook een onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang vragen om aan te sluiten.

3. Een plan maken

Tijdens en na het gesprek maak je samen met de coach een plan. Daarin staat jouw verhaal, wat je wilt veranderen, hoe je dat gaat aanpakken en wie je daarbij kan ondersteunen. De coach maakt het plan online voor jou aan. Je kunt zelf ook inloggen en het plan lezen en aanvullen. Als je dat fijner vindt, kan de coach het plan ook samen met jou op papier maken.

4. Samen aan het werk

Daarna ga je aan de slag om je plan uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je mensen in je omgeving gaat vragen om te helpen. Of dat je op zoek gaat naar voorzieningen in je wijk. De coach kan je ondersteunen en begeleiden bij het uitvoeren van je plan en het halen van je doelen.

5. Je kunt weer verder

Jouw coach blijft bij jou betrokken totdat jij zelf weer verder kunt. Jullie bespreken regelmatig of je tevreden bent en bepalen samen wanneer de hulp van het wijkteam stopt.

Bron: www.wijkteamsarnhem.nl

Samen in de Wijkzorg

Een vaak voorkomend probleem bij de aanvraag van wijkverpleging is dat er veel organisaties moeten worden gebeld om geholpen te kunnen worden. Niet alleen vervelend voor wie zorg nodig heeft, maar het zorgt ook voor druk op organisaties voor wijkverpleging en verwijzers.

Het doel van Samen in de Wijkzorg is om in het huisartsenpost gebied Arnhem en omstreken de juiste wijkverpleging toegankelijk en herkenbaar te maken, voor cliënten en verwijzers.  

Juist omdat de zorg onder druk staat moet ervoor gewaakt worden dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg geborgd blijft. Iedereen heeft recht op goede wijkverpleging. Dit kan alleen gerealiseerd worden als we er samen voor zorgen dat mensen snel geholpen worden en de aanvragen terecht komen bij de juiste professionals, die op dat moment ruimte hebben om de cliënt de goede zorg en aandacht te geven. 

Voor meer informatie kijk op: www.samenindewijkzorg.nl.

NB Het gaat in dit artikel om wijkverpleging, niet om huishoudelijke hulp.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: