Voorpagina Voorwoord Kennemer Wonen WonenPlus Alkmaar Vangnet vergroten De Ambulante Coach Project G’oud Alkcare - Kop-Zorgt Werkt Kop-Zorg Magentazorg - Bibliotheek Kennemerwaard Eenzaamheid onder jongeren Ivanka’s verhaal over autisme - E-health Brijder
in de gemeente Alkmaar

Voorwoord

Alkmaarders hebben elkaar nodig om zo lang mogelijk zelfredzaam, gezond en sociaal actief te blijven. Ieder mens heeft talenten om daaraan bij te dragen. Mensen met elkaar in contact brengen en zoeken naar passende verbindingen zijn belangrijke onderdelen hiervan. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwillige helpende hand, praktische hulp, persoonlijke begeleiding, sociale contacten en activiteiten. Thuis en in de wijk.

Advies en contact

Binnen de gemeente Alkmaar zijn vele organisaties actief om dit (samen) zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. In deze Informatiekrant Zorg & Ondersteuning in de gemeente Alkmaar lees je waar jij met je vraag terechtkunt. Deze krant is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen uit de regio, zoals Kennemer Wonen en Alkcare. In deze uitgave komen medewerkers en cliënten aan het woord en vind je contactgegevens van organisaties die jou verder kunnen helpen.

WonenPlus Alkmaar

Op pagina 5 en 7 lees je over WonenPlus Alkmaar. Zij bieden inwoners, die dat niet zelf kunnen regelen, mogelijkheden en begeleiding om elkaar thuis en in de wijk te ondersteunen. Daarvoor maken ze gebruik van de Alkmaarse sociale kaart. Ze werken samen met een groot netwerk met betrokken samenwerkingspartners in wonen, welzijn en zorg. Professioneel inzicht waar en voor wie welke ondersteuning nodig is. En expertise waarmee ze mensen stimuleren en enthousiasmeren om naar elkaar om te zien en een helpende hand te bieden. Dat doen ze via de WonenPlus community.

Heb jij een vraag?

Iedereen heeft weleens hulp nodig. Sommige mensen kloppen dan aan bij familie, vrienden of kennissen.

Wanneer dit voor jou niet vanzelfsprekend is, is het handig om te weten dat er vrijwilligers en professionals in de gemeente Alkmaar zijn die naar je luisteren en met je meedenken, waar je vraag ook over gaat.

Maak kennis met de in deze krant genoemde organisaties en neem gerust contact op. Voor jezelf of voor een ander.

Colofon

Concept en realisatie
I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

I: www.skitter.nl
T: 050 750 15 91

Met medewerking van WonenPlus Alkmaar.

Teksten en redactie
&Teksten in samenwerking met de in de redactie genoemde organisaties.

Vormgeving
Skitter, Groningen

Mei 2023

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media is niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: