Voorpagina Voorwoord Kennemer Wonen WonenPlus Alkmaar Vangnet vergroten De Ambulante Coach Project G’oud Alkcare - Kop-Zorgt Werkt Kop-Zorg Magentazorg - Bibliotheek Kennemerwaard Eenzaamheid onder jongeren Ivanka’s verhaal over autisme - E-health Brijder
in de gemeente Alkmaar

Project G’oud: meer betrokkenheid en minder eenzaamheid

Langer gezond en veilig in een zelfstandige setting blijven wonen, dat is het streven van het nieuw opgezette project G’oud. Ilse Schoonenberg, projectleider maatschappij en zorg bij Woonwaard, vertelt: “Wij werken in bestaande wooncomplexen, zoals in De Hofstaete in Alkmaar, aan het creëren van een gemeenschap waarbij de bewoners zich betrokken voelen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van leven en wordt de eenzaamheid van de bewoners verkleind.

“VONK is de overkoepelende organisatie van waaruit dit project gerealiseerd wordt. En dat gaat dan weer in samenwerking met diverse organisaties en gemeente in de regio Alkmaar en Heerhugowaard”, legt Ilse Schoonenberg uit. “Dankzij G’oud kunnen we de dienstverlening vanuit wonen-, zorg- en welzijnsaanbieders beter op elkaar afstemmen. De bewoners ervaren de ondersteuning als logischer geheel en het is minder verwarrend waarvoor ze bij wie terechtkunnen. Zo kunnen we veel efficiënter zorg bieden.”

Verwarring

Ilse vervolgt: “Want er zijn nogal wat zorgaanbieders, die bijvoorbeeld ‘even’ in De Hofstaete langskomen om steunkousen aan te trekken en daarna direct weer weg te gaan. Het zijn geen vaste gezichten en dat zorgt toch voor nogal wat verwarring bij de bewoners.

Iedereen heeft het recht om zijn of haar eigen zorgaanbieder te kiezen, maar vanuit Alkcare kwam de vraag hoe we dit beter zouden kunnen regelen. En zo is G’oud dus ontstaan. Als de zorgaanbieder meer aanwezig is, kan deze ook eerder signaleren.”

Vraagbaak

“Daarnaast is uit gesprekken en bijeenkomsten met de bewoners gebleken dat er behoefte is aan een soort vraagbaak. Een soort loket, waar de ouderen eens per week terechtkunnen met vragen over allerlei onderwerpen.” Ilse vertelt dat ze direct zijn gestart met dit initiatief en dat er nu wekelijks iemand van de zorgaanbieder en welzijn
’s ochtends aanwezig is om vragen te beantwoorden. Ze vervolgt: “Dat kan van alles zijn. Van het helpen met invullen van formulieren tot vragen waarvoor ze moeten worden doorverwezen naar de gemeente.”

Een gemeenschap

Nu er vaker vaste gezichten te vinden zijn als aanspreekpunt in de seniorencomplexen, merken de initiatiefnemers van G’oud dat er meer een gemeenschap met elkaar wordt gecreëerd. Zo hopen ze dat de drempel lager wordt om iemand aan te spreken.

“Zorg- en welzijnsaanbieder zet ook meer in op welzijn”, vult Ilse aan, “samen eten, samen een spelletje spelen, dat soort dingen. Op die manier kun je niet alleen eenzaamheid voorkomen, maar ook meer signaleren met elkaar. Dan valt het op als bewoner A. zich ineens anders gedraagt. Buren kijken vaak ook meer naar elkaar om. Als we deze betrokkenheid kunnen creëren, dan is dat een mooie ontwikkeling.”

Meer weten over project G’oud? Kijk op www.vitaaloudnk.nl/projecten en klik op G’oud: gezonder oud in geclusterde woonvormen.

Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door: